Implica-te

3 proprietăți fără arbori invazivi certificate de ACDB

09 decembrie 2016

Răspândirea plantelor invazive este una dintre cele mai dificile provocări ecologice ale secolului 21. În toată lumea, plantele invazive sunt considerate o ameninţare pentru mediu, cauzând serioase prejudicii ecologice, probleme de sănătate în rândul oamenilor şi pierderi economice semnificative.

 

Un exemplu este specia Ambrosia artemisiifolia, una dintre cauzele alergiei induse de polen, cum ar fi febra fânului, rinita alergică sau dermatita, fiind şi o buruiană nocivă în agricultură. Plante precum crucea-pământului provoacă alergii, iritarea pielii și arsuri. Speciile invazive au fost chiar asociate cu răspândirea unor virusuri precum gripa.

În ceea ce privește impactul economic, pe teritoriul Uniunii Europene, costul controlului speciilor invazive și al reparării daunelor produse de acestea a fost estimat, în 2008, la 9,6 - 12,7 miliarde EUR.

Multe dintre speciile invazive au fost introduse cu scop ornamental sau pentru a fi cultivate în horticultură. După plantare, acestea s-au răspândit în afara grădinilor private şi a zonelor de cultură, ajungând să colonizeze habitatele naturale şi să domine peisajele. În flora României au fost identificate în jur de 435 plante străine, dintre care printre cele mai frecvente și agresive asupra mediului și sănătății oamenilor sunt: ambrosia, arțarul american, cenușerul, dudul alb, napii porcești, salcâmul, amorfa, vița canadiană sau sânziene de grădină.

Certificarea „Proprietate fără arbori invazivi”

Reducerea voluntară a introducerii acestor specii este extrem de importantă pentru prevenirea invaziilor de plante în natură. De aceea, prin proiectul „Management participativ pentru eliminarea speciilor invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior”, ACDB a abordat problema speciilor invazive reprezentate de amorfa și cenușer.

Unul dintre obiectivele proiectului a fost realizarea unui sistem de certificare, voluntar și gratuit, a proprietăților din aria naturală protejată care reușesc să elimine complet din arealul lor speciile invazive Amorpha fruticosa (amorfa) şi Ailanthus altissima (cenușer). Astfel, orice proprietar din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior ce adoptă recomandările Codului Voluntar de Conduită privind eliminarea celor două specii de arbori invazivi poate obține acest document, eliberat de custodele ariei protejate, în parteneriat cu autorităţile de mediu.

În acest an, ACDB a certificat 3 proprietăți fără arbori invazivi. Asistarea proprietarilor pentru obținerea certificării a constat în: prezentarea avantajelor oferite de certificare, identificarea arborilor invazivi de pe proprietate, planificarea măsurilor de eradicare, eradicarea propriu-zisă și certificarea.

Certificarea este valabilă 5 ani, urmând a fi reînnoită dacă se respectă standardele impuse prin Codul Voluntar de Conduită. Conținutul integral al codului, precum și etapele pe care un proprietar trebuie să le urmeze în vederea obținerii certificării „Proprietate fără arbori invazivi” sunt disponibile aici.

ACDB
Str. Ion Creangă, nr.12, Focșani,
jud. Vrancea

Tel: 0337109662
Fax:  033 710 96 62
office@acdb.ro 

© 2016 ACDB Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Powered by BrandFusion