Implica-te
 

Arii de acțiune

Care sunt cauzele pentru care lucrăm?

 
CONSERVAREA SPECIILOR DE CARNIVORE

Lucrăm pentru menținerea unor populații sănătoase de carnivore în mediul sălbatic. Colectăm și analizăm date privind starea de conservare a speciilor de carnivore, promovăm soluții pentru o mai bună coexistență între oameni și speciile de carnivore și educăm și informăm publicul larg despre rolul important pe care aceste specii îl au în ecosistemele în care sunt prezente.

PREZERVAREA ARIILOR PROTEJATE

Derulăm inițiative pentru conservarea ariilor protejate cheie pentru specii și comunitățile locale. Ariile protejate reprezintă baza tuturor strategiilor naționale și internaționale pentru biodiversitate. Ele sunt cel mai bun instrument pentru protecția resurselor biologice și ale serviciilor ecosistemice de care depinde prosperitatea comunităților locale.

 
 
REABILITAREA FAUNEI SĂLBATICE

Facem parte din cadrul Unității Mobile pentru Salvarea Animalelor Sălbatice și participăm la acțiuni de salvare a unor animale aflate în dificultate. O parte dintre aceste animale ajung la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, înființat de ACDB în 2007, unde sunt tratate si reabilitate, cu scopul de a fi eliberate ulterior în mediul lor natural.

DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI

Sprijinim dezvoltarea durabilă a comunităţilor din Munții Carpați prin promovarea unui turism responsabil, bazat pe valorile naturale și care contribuie la conservarea naturii și a faunei sălbatice. De exemplu, prin intermediul inițiativei noastre Wild Carpathia Adventure oferim experienţe turistice autentice, centrate pe natura şi tradiţiile locurilor, care au savoarea, farmecul şi tihna specifice vieţii în Munţii Carpaţi.

 
 
EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

Derulăm inițiative de educație și conștientizare prin intermediul cărora ne dorim să contribuim la crearea unor atitudini și comportamente pro-natură în rândul comunităților locale și publicului larg.

ACDB
Str. Ion Creangă, nr.12, Focșani,
jud. Vrancea

Tel: 0337109662
Fax:  033 710 96 62
office@acdb.ro 

© 2016 ACDB Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Powered by BrandFusion