Implica-te

Proiecte

Wildlife Help

 

Despre proiect:

Un șofer neatent sau grăbit, o autostradă care străpunge habitatul unor specii de animale, o linie de înaltă tensiune neizolată, geamurile reflex ale unui bloc turn, zgomotul prea mare făcut în padure de oameni  -acestea sunt doar câteva din situațiile care provoacă adesea drame în lumea celor care nu cuvânta. Zilnic, foarte multe animale sălbatice sunt accidentate și chiar ucise din cauza impactului activităților omenești.

O parte dintre animalele aflate în dificultate ajung la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice - ACDB din Petrești (jud. Vrancea), într-un loc în care noi încercăm sa le redăm viața, integritatea fizică și capacitatea de a fi reintroduse în habitatele lor naturale.

Finanțat de Telekom prin Programul TeImplici, Wildlife Help își propune să întărească capacitatea de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, prin utilizarea unor sisteme inovatoare de monitorizare online, monitorizare post reabilitare și implicare a comunității la nivel național în activități de localizare și informare.

Obiectivele proiectului:

Întărirea capacității de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, prin utilizarea unor sisteme inovative de monitorizare online, monitorizare post reabilitare și implicare a comunității la nivel național în activități de localizare și informare.

 

Descarcă ,,Ghidul practic pentru reducerea accidentelor asupra faunei sălbatice și intervenirea în scopul salvării acesteia" 

 

Rezultate cheie:

 • Creșterea ratei de supraviețuire și reintegrare în natură a animalelor din cadrul Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice - ACDB;
 • Îmbunătățirea tehnicilor și metodelor de renaturare a indivizilor eliberați în urma proceselor de reabilitare;
 • Preluarea prin intervenții rapide a cazurilor urgente și grave sesizate prin intermediul TELVERDE;
 • Educarea și implicarea publicului larg pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la situațiile care afectează viața animalelor sălbatice. 

 

Acțiuni:

 • Realizarea sistemului de monitorizare on-line a spațiilor de reabilitare din cadrul Centrului de Reabilitare a Faunei Sălbatice – ACDB. Prin intermediul camerelor video montate la Centru, publicul larg va avea ocazia de a vedea prin live streaming activitatea zilnica desfasurata la Centru, vizualizand, de la caz la caz, animalele aflate in procesul de tratament si reabilitare;
 • Crearea liniei TEL VERDE la care oamenii pot apela pentru a sesiza cazuri de animale sălbatice aflate în dificultate;
 • Intervenții de salvare a animalelor sălbatice și monitorizarea animalelor reabilitate cu ajutorul unor echipamente de tip GPS-GSM Bird Tracker sau GPS-GSM COLLARS;
 • Acțiuni de informare a publicului larg cu privire la modul în care trebuie procedat în situația în care o persoană deține un animal sălbatic aflat în dificultate.
 

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice

 

Despre proiect:

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a fost înființat de ACDB în 2007  pe amplasamentul fostei grădini zoologice de la Petrești, la câțiva kilometri de Focșani. Centrul, primul autorizat din România, este specializat în tratarea și reabilitarea  mai multor specii de animale sălbatice aflate în dificultate. 

Până în prezent, peste 350 de animale sălbatice au fost tratate la Centru. Excluzând cauzele naturale, foarte mulți pacienți ajung la centru din cauza accidentelor rutiere, coliziunii cu construcții antropice sau din cauza unor acte de cruzime ale oamenilor față de animale.

Actiuni:

 • Furnizarea de tratament medical și de recuperare pentru toate animalele sălbatice care sosesc la Centru; 
 • Asigurarea programelor de reabilitare pentru eliberarea animalelor în sălbăticie.

Rezultate cheie:

Câteva exemple de succes din cadrul Centrului: 

 • Reabilitarea râsului ”Pistrui” – râsul a ajuns la centru în anul 2012 și a fost eliberat în zona montană a Vrancei în luna mai 2013, devenind astfel primul pui de râs reabilitat din România și primul caz de acest fel pentru care există date de reușită din Europa.
 • Ursul ,,Cinci Picioare” – acesta și-a pierdut un membru după ce a fost accidentat de tren și, după ce a fost tratat în cadrul Centrului, a fost eliberat cu succes într-o arie naturală din județul Harghita.

Obiectivele proiectului:

Diminuarea impactului antropic asupra faunei sălbatice a devenit o necesitate stringentă, în contextul defrișărilor, activităților economice, lărgirii zonelor locuibile în detrimentul habitatului natural al animalelor etc. Conștientizarea rolului omului în salvarea, tratarea și, acolo unde este posibil, reintroducerea animalelor respective în mediul lor propriu este o etapă foarte importantă în refacerea echilibrului de forțe între om și natură. 

Obiectivul Centrului este de a reabilita animalele sălbatice rănite sau bolnave  și de a le elibera  în mediul lor natural. 

Totodată, Centrul își propune să contibuie la educarea publicului larg în ceea ce privește modul în care trebuie acționat atunci când găsim animale sălbatice aflate în dificultate.

 

Wild Carpathia Adventure

 

Despre proiect:

Wild Carpathia Adventure este o agenție de turism ce a luat naştere din dorinţa de a promova şi sprijini turismul de calitate, bazat pe natură, care să ofere turiştilor experienţe autentice și produse turistice ce integrează şi promovează atât valorile naturale și tradiționale, cât şi resursele locale. 

Agenţia Wild Carpathia Adventure a fost înfiinţată în cadrul proiectului “Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”, proiect implementat de ACDB, în parteneriat cu Parcul Natural Putna-Vrancea, şi co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

Mai multe detalii pe: www.wildcarpathiaadventure.ro

Acțiuni:

Wild Carpathia Adventure ofera tururi în natură, cu activități culturale, de aventură sau wildlife watching. Echipa este formată din consultanți științifici și ghizi turistici atestaţi şi cu o experienţă profesională de peste 10 ani în studiul şi conservarea naturii și carnivorelor mari din Carpaţi.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al agenţiei este de a sprijini dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a comunităţilor prin intermediul unui turism responsabil ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei prin integrarea resurselor locale și care oferă vizitatorilor o experienţă autentică, centrată pe natura din Munții Carpați şi tradiţiile locurilor. 

Agenția îți propune să contribui și la acțiuni concrete de conservare a naturii, de aceea o mare parte din fondurile câstigate prin activităţile turistice desfășurate vor fi investite în conservarea și cercetarea diversităţii biologice.

 

Rezultate cheie:

Wild Carpathia Adventure îşi propune să contribuie activ la dezvoltarea comunităţilor din Munţii Vrancei prin: 

 • Promovarea și conservarea valorilor naturale şi tradiţionale prin intermediul produselor şi serviciilor ecoturistice;
 • Demararea, promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activităţilor ecoturistice locale ca unealtă în dezvoltarea comunitară;
 • Aplicarea politicilor de mediu în domeniul conservării diversităţii biologice din siturile Natura 2000 suprapuse proiectului.
 

Wolflife

 

DESPRE PROIECT:

Proiectul WOLFLIFE  (LIFE13NAT/RO/000205 – "Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali") are ca scop principal menținerea unei populații viabile de lupi în Munții Carpați prin consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup. 

WOLFLIFE  este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Nature și va fi implementat în perioada 01.07.2014 – 30.04.2018 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, în parteneriat cu ACDB, Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna. 

Mai multe detalii pe www.woflife.eu

Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

 • Îmbunătăţirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea şi realizarea participativă a planului de acţiune pentru lup la nivel naţional;
 • Implementarea demonstrativă a soluţiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune practici spre grupurile de factori interesaţi, reprezentate în principal de fermieri şi vânători;
 • Prevenirea declinului populaţiei de lup prin reducerea mortalităţii, limitarea competiţiei cu alte specii, limitarea braconajului şi promovarea conectivităţii habitatelor şi a ariilor naturale protejate;
 • Transferul către instituţiile, organizaţiile şi persoanele implicate în managementul lupului a celor mai bune practici necesare pentru asigurarea unei convieţuiri paşnice şi a unui echilibru între necesităţile de conservare a lupului şi cele ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
 • Schimbarea percepţiei şi a atitudinii faţă de lup prin intermediul unei campanii de conştientizare.

Rezultate cheie:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără: 

 • Implementarea unui management eficient si unitar la nivelul fondurile de management cinegetice din arealul lupului, prin adoptarea de catre Ministerul Mediului a Planului National de Actiune; 
 • Adoptarea la nivel national a unei metodologii standardizate si unanim acceptate de catre toti factorii interesati pentru evaluarea si monitorizarea populatiei carpatice de lup; 
 • 50% dintre gestionarii fondurilor de management cinegetic si administratori ai siturilor Natura 2000 suprapuse arealului proiectului vor adopta cele mai bune practice privind cresterea populatiilor speciilor prada care asigura mentinerea unei populatii viabile de lupi; 
 • Reducerea pagubelor cauzate de lupi fermelor zootehnice si crescatorilor de animale 
 • Cresterea tolerantei crescatorilor de animale si a vanatorilor fata de lupi si imbunatatirea imaginii speciei in randul populatiei 
 • Reducerea riscurilor de imbolnavire a lupilor din arealul proiectului prin sterilizarea si vaccinarea a circa 55% din populatiea de caini hoinari care utilizeaza aceleasi habitate cu lupii 7.

ACTIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt: 

 • identificarea și implementarea de bune practici pentru colectarea și prelucrarea informațiilor privind dieta, habitatul și populația de lup;
 • documentarea, fundamentarea și realizarea participativă a planului de acțiune național;
 • implementarea de măsuri de conservare a speciei și a habitatelor în colaborare cu factorii interesați
 • dezvoltarea metodelor optime pentru reducerea conflictelor om-lup
 • implementarea de acțiuni educaționale și de informare ce vor contribui la o mai bună înțelegere a speciei, a rolului ei în ecosistem și la scăderea conflictelor generate de coexistența om-lup;
 

Proiectul "Gândacii Croitori din România"

 

Despre proiect:

Pădurile sunt dependente de gândacii croitori pentru a recicla copacii morți sau lemnul căzut la pământ și pentru a circula nutrienții înapoi în mediu. De asemenea, multe plante sunt polenizate doar de anumite specii de gândaci croitori. 

România este una din puținele țări din Europa cu păduri încă relativ intacte, în care peisajele menținute în regim tradițional oferă refugii în care gândacii croitori nu sunt amenintați.

Proiectul ,,Gândacii Croitori din România”, finanțat prin Fondul pentru Conservarea Speciilor Mohamed bin Zayed, are ca scop studierea gândacilor croitori din pădurile și pășunile Parcului Natural Porțile de Fier, pentru a înțelege mai bine rolul lor în natură si a promova strategii de protejare care să aducă beneficii gândacilor croitori, dar și pădurii și comunităților locale.

Mai multe detalii pe: www.bekkabrodie.com/ro-beetle-project/

Rezultate cheie:

Pe baza datelor colectate, vor fi dezvoltate masuri de management si conservare menite sa contribuie la protectia acestor specii, dar si la reducerea daunelor in fondul forestier produse de gandacii croitori.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului este de a colecta date si informatii legate de diversitatea, abundența si habitatele preferate de gandacii croitori. 

Acțiuni:

Echipa proiectului foloseste metode moderne de monitorizare a gandacilor croitori bazate pe feromoni atractanti combinate cu studii detaliate ale habitatelor forestiere. Impreuna, aceste metode duc la identificarea relatiilor dintre abundenta si diversitatea gandacilor croitori si compozitia si structura padurilor.

De asemenea, pentru a adresa daunele produse de gandacii croitori, echipa de lucru utilizeaza aceiasi fermoni pentru a manipula anumite specii de gandaci croitori din arboretele cu interes economic ridicat. Astfel, in loc de a combate gandacii croitori prin aplicarea de insecticide care elimina multe alte specii de insecte, feromonii pot atrage gandacii croitori catre arborete de interes economic redus.

 

COREHABS

 

Despre proiect:

ACDB este partener în cadrul proiectului ,,COREHABS - Coridoare Ecologice pentru habitate şi specii în România”, inițiat de către Universitatea Transilvania din Brașov și implementat prin intermediul unui grant SEE.  

Proiectul își propune identificarea, analizarea și promovarea coridoarelor ecologice la nivel național. Vor fi dezvoltate metodologiile de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a acestor zone, se vor identifica zonele critice și vor fi formați specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a acestor coridoare.

Mai multe detalii despre proiect pe: www.corehabs.ro

Rezultate cheie:

Printre rezultatele așteptate se numără: 

 • Crearea sistemului de monitorizare a coridoarelor ecologice;
 • Dezvoltarea măsurilor de management specifice coridoarelor ecologice;
 • Includerea recomandărilor de management în cadrul politicilor sectoriale de dezvoltare;
 • Formarea de specialiști pentru identificarea, monitorizarea ș̦i gestionarea coridoarelor ecologice;
 • Informarea publicului larg cu privire la rolul și funcționalitatea coridoarelor ecologice.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele specifice ale COREHABS sunt:

 1. Dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice la nivel național, regional și local prin utilizarea tehnicilor moderne de analiză spațială;
 2. Identificarea coridoarelor ecologice la nivel național și dezvoltarea de principii și măsuri pentru monitorizarea și gestionarea coridoarelor ecologice pentru a fi incluse în politicile naționale pentru conservarea naturii, amenajarea teritoriului, precum și în domeniile colaterale (ex: agricultură);
 3. Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg în vederea informării factorilor interesați asupra importanței coridoarelor ecologice;
 4. Formarea de specialiști pentru identificarea coridoarelor ecologice, monitorizarea și gestionarea acestora în România. 

Acțiuni:

Printre acțiunile principale ale proiectului se numără: 

 • Dezvoltarea conceptuală a rețelei de conectivitate și elaborarea pachetului de metodologii pentru identificarea coridoarelor;
 • Cartarea rețelei de conectivitate pentru specii și habitate, identificarea și validarea coridoarelor;
 • Îmbunătățirea cadrului tehnic și administrativ pentru monitorizarea si gestionarea pe termen lung a coridoarelor ecologice.
 

ACDB
Str. Ion Creangă, nr.12, Focșani,
jud. Vrancea

Tel: 0337109662
Fax:  033 710 96 62
office@acdb.ro 

© 2016 ACDB Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Powered by BrandFusion