Implica-te

Proiecte

Râul Putna – crearea sistemului de management integrat

 

Despre proiect:

Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna şi ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Algheanu şi Pârâul Bozu” este implementat de ACDB în perioada 01.08.2017-31.12.2019.

Proiectul are scopul de a menţine o stare de conservare favorabilă speciilor de interes conservativ şi valorilor naturale prin elaborarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate: SCI Râul Putna, Rezervaţia Naturală Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Naturală Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală Pârâul Bozu.

Valoarea proiectului este 3038850.15 lei, din care 2583022.63 lei sunt fiananțarea de la Fondul European de Dezvoltare Regională și 455827.52 lei de la bugetul statului.

Obiectivele proiectului:

 • Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planului de Management Integrat pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului.
 • Îmbunătăţirea şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă şi formarea unei atitudini favorabile faţă de conservarea biodiversităţii.
 • Creşterea capacităţii de coordonare şi de management a ariilor protejate de interes comunitar şi naţional incluse în proiect.

Acțiuni:

 • Identificarea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de peşti, mamifere, amfibieni și reptile, pentru care au fost desemnate ariile protejate de interes naţional şi comunitar care fac obiectul proiectului;
 • Elaborarea studiului privind mediul biotic: habitate, ecosisteme, specii alohtone şi specii invazive;
 • Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi a valorilor naturale pentru care au fost declarate ariile protejate;
 • Elaborarea şi aprobarea planului de management integrat pentru pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului;
 • Organizarea de prezentări şi activităţi tematice cu elevii şi profesorii privind îmbogăţirea cunoştinţelor despre natura şi creşterea respectului faţă de ea;
 • Activitati de constientizare, informare si diseminare a rezultatelor proiectului;
 • Activităţi de management al proiectului.

Rezultate cheie:

 • Planul de management integrat pentru ROSCI0377 Râul Putna, Rezervaţia Naturală 2821 Râpa Roşie – Dealu Morii Rezervaţia Naturală 2823 Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală 2825 Pârâul Bozu;
 • Studii privind habitatele și speciile protejate dina realul proiectului, cât și privind amenințările asupra acestora
 • 10 infopuncte organizate cu ocazia zilelor ce marchează evenimente legate de natură
 • 10 rangeri juniori ai ariilor protejate desemnate de proiect desemnați pentru implicarea activă în activități de patrulare și monitorizare.
 • 4 vizite tematice cu elevii în zonele cu o diversitate biologică ridicată de pe raza ariilor protejate vizate de proiect.
 • Secțiune web dedicată proiectului
 • Materiale informative pentru grupurile țintă;
 

Focus Natura: Pădurea Merișor – Cotul Zătuanului și Lunca Siretului

 

Despre proiect:

Acest proiect vine ca etapă necesară în evoluția managementului ariilor protejate, având în vedere eforturile făcute de la înființarea ariei protejate și până în prezent, când se simte nevoia unei schimbări în modul de planificare sustenabilă a activităților recreative permise în spații protejate. Este timpul pentru „HAIDEȚI CU NOI ÎN NATURĂ”!

Scopul proiectului este schimbarea atitudinii negative a vizitatorilor față de natură și educarea acestora în spiritul conservării valorilor naturale din ariile protejate: Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului și Lunca Siretului prin realizarea unui traseu tematic, organizarea de evenimente sportive și implicarea lor în activităţi de conservare.

Obiectivele proiectului:

 • Informarea, educarea și creşterea nivelului de recreere al vizitatorilor din ariile naturale protejate: Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului și Lunca Siretului, prin realizarea traseului tematic interactiv – „Lumea secretă din Pădurea Merișor și Pădurea Neagră”.
 • Îmbunătățirea stării de conservare a ariilor naturale protejate, a atractivității turistice și a imagini ariilor naturale protejate în rândul comunității și a vizitatorilor, prin organizarea de evenimente sportive și implicarea comunității în activități de conservare.

Acțiuni:

 • Elaborarea proiectului tehnic privind amenajarea traseului tematic.
 • Realizarea infrastructurii de vizitare și amplasarea materialelor informativ – interpretative.
 • Realizarea și diseminarea de materiale informative privind poteca tematică și ariile naturale protejate.
 • Realizare evenimente sportive: semimaraton de trail running și concurs de ciclism cross country.

Rezultate cheie:

 • Traseul tematic „Lumea secretă din Pădurea Merișor și Pădurea Neagră”  va fi o modalitate nonformală de educare a vizitatorilor cu privire la valorile naturale ale celor două arii protejate, cât și la impactul antropic asupra acestora.
 • 1 vizuină artificială de vidră încurajând creșterea populației de vidră.
 • Un semimaraton ce se va desfășura pe traseul tematic propus în acest proiect: Lumea secretă din Pădurea Merișor și Pădurea Neagră.
 • Un concurs de ciclism cross country
 

Conservarea și refacerea habitatelor acvatice pentru vidrele din sud-estul României

 

Despre proiect:

Scopul proiectului este de a conserva și de a restaura habitatele acvatice ale vidrelor, într-o zonă protejată din sud-estul România, prin implicarea comunităților locale și a entuziaștilor de natură. Împreună cu voluntarii din comunitățile locale, vom conserva habitatele vidrelor.

Proiectul a fost desemnat câștigător de către votul publicului, după ce a fost selectat printre cele 4 finaliste din categoria proiectelor Alpine la competiția organizată de European Outdoor Conservation Association.

Obiectivele proiectului:

 1. Monitorizarea populației de vidre și îmbunătățirea stării de conservare în aria naturală protejată Râul Putna în primele 6 luni ale proiectului;
 2. Plantarea a 1000 de puieți din specii de vegetație naturală în aria naturală protejată Râul Putna în primele 12 luni ale proiectului;
 3. Organizarea unei campanii de conștientizare a publicului pentru conservarea ecosistemelor acvatice pentru cel puțin 1200 de persoane, în primele 18 luni ale proiectului.

Rezultate cheie:

 • Identificarea arealului de distribuție al vidrei, estimarea populației de vidră și identificarea zonelor sensibile la nivelul SCI Râul Putna în vederea stabilirii celor mai bune măsuri de conservare la nivel de specie;
 • Protejarea vizuinelor de vidră și creșterea densității populației prin diminuarea mortalității juvenile și perturbării antropice;
 • Îmbunătățirea calității fizico-chimice a apei, diminuarea eroziunii malurilor și scăderea riscului la inundații;
 • Diminuarea cantităților de deșeuri de pe malurile râului Putna prin colectarea acestora și conștientizarea populației prin implicarea comunității în acțiuni de voluntariat;
 • Creșterea nivelului de cunoștințe în rândul comunității cu privire la protejarea naturii și conservarea biodiversității;
 • Îmbunătățirea infrastructurii turistice și încurajarea activităților în natură în rândul turiștilor și a comunității locale.

Acțiuni:

 • Monitorizarea populației de vidră din Situl de Interes Comunitar Râul Putna utilizând metoda standard recomandată de IUCN Otter Specialist Group;
 • Identificarea vizuinelor de vidră și asigurarea protecției acestora și construirea a 6 vizuine pentru vidră;
 • Plantarea a 1000 de puieți de arbori nativi pe malurile râului Putna și îndepărtarea vegetației invazive;
 • Colectarea deșeurilor din albia râurilor și construirea a 7 monștri din deșeuri;
 • Organizarea unei curse cu plute din sticle de plastic;
 • Organizarea de prezentări tematice și ateliere;
 • organizarea unei tabere pentru pregătirea a 30 de Rangeri Juniori;
 • Planificarea și marcarea două trasee pentru biciclete și realizarea unei hărți-ghid turistic al zonei;
 • Instalarea A 6 panouri interactive de informare despre vidra și conservarea ecosistemelor acvatice.
 

Wildlife Help

 

Despre proiect:

Un șofer neatent sau grăbit, o autostradă care străpunge habitatul unor specii de animale, o linie de înaltă tensiune neizolată, geamurile reflex ale unui bloc turn, zgomotul prea mare făcut în padure de oameni  -acestea sunt doar câteva din situațiile care provoacă adesea drame în lumea celor care nu cuvânta. Zilnic, foarte multe animale sălbatice sunt accidentate și chiar ucise din cauza impactului activităților omenești.

O parte dintre animalele aflate în dificultate ajung la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice - ACDB din Petrești (jud. Vrancea), într-un loc în care noi încercăm sa le redăm viața, integritatea fizică și capacitatea de a fi reintroduse în habitatele lor naturale.

Finanțat de Telekom prin Programul TeImplici, Wildlife Help își propune să întărească capacitatea de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, prin utilizarea unor sisteme inovatoare de monitorizare online, monitorizare post reabilitare și implicare a comunității la nivel național în activități de localizare și informare.

Obiectivele proiectului:

Întărirea capacității de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, prin utilizarea unor sisteme inovative de monitorizare online, monitorizare post reabilitare și implicare a comunității la nivel național în activități de localizare și informare.

 

Descarcă ,,Ghidul practic pentru reducerea accidentelor asupra faunei sălbatice și intervenirea în scopul salvării acesteia" 

 

Rezultate cheie:

 • Creșterea ratei de supraviețuire și reintegrare în natură a animalelor din cadrul Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice - ACDB;
 • Îmbunătățirea tehnicilor și metodelor de renaturare a indivizilor eliberați în urma proceselor de reabilitare;
 • Preluarea prin intervenții rapide a cazurilor urgente și grave sesizate prin intermediul TELVERDE;
 • Educarea și implicarea publicului larg pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la situațiile care afectează viața animalelor sălbatice. 

 

Acțiuni:

 • Realizarea sistemului de monitorizare on-line a spațiilor de reabilitare din cadrul Centrului de Reabilitare a Faunei Sălbatice – ACDB. Prin intermediul camerelor video montate la Centru, publicul larg va avea ocazia de a vedea prin live streaming activitatea zilnica desfasurata la Centru, vizualizand, de la caz la caz, animalele aflate in procesul de tratament si reabilitare;
 • Crearea liniei TEL VERDE la care oamenii pot apela pentru a sesiza cazuri de animale sălbatice aflate în dificultate;
 • Intervenții de salvare a animalelor sălbatice și monitorizarea animalelor reabilitate cu ajutorul unor echipamente de tip GPS-GSM Bird Tracker sau GPS-GSM COLLARS;
 • Acțiuni de informare a publicului larg cu privire la modul în care trebuie procedat în situația în care o persoană deține un animal sălbatic aflat în dificultate.
 

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice

 

Despre proiect:

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a fost înființat de ACDB în 2007  pe amplasamentul fostei grădini zoologice de la Petrești, la câțiva kilometri de Focșani. Centrul, primul autorizat din România, este specializat în tratarea și reabilitarea  mai multor specii de animale sălbatice aflate în dificultate. 

Până în prezent, peste 350 de animale sălbatice au fost tratate la Centru. Excluzând cauzele naturale, foarte mulți pacienți ajung la centru din cauza accidentelor rutiere, coliziunii cu construcții antropice sau din cauza unor acte de cruzime ale oamenilor față de animale.

Actiuni:

 • Furnizarea de tratament medical și de recuperare pentru toate animalele sălbatice care sosesc la Centru; 
 • Asigurarea programelor de reabilitare pentru eliberarea animalelor în sălbăticie.

Rezultate cheie:

Câteva exemple de succes din cadrul Centrului: 

 • Reabilitarea râsului ”Pistrui” – râsul a ajuns la centru în anul 2012 și a fost eliberat în zona montană a Vrancei în luna mai 2013, devenind astfel primul pui de râs reabilitat din România și primul caz de acest fel pentru care există date de reușită din Europa.
 • Ursul ,,Cinci Picioare” – acesta și-a pierdut un membru după ce a fost accidentat de tren și, după ce a fost tratat în cadrul Centrului, a fost eliberat cu succes într-o arie naturală din județul Harghita.

Obiectivele proiectului:

Diminuarea impactului antropic asupra faunei sălbatice a devenit o necesitate stringentă, în contextul defrișărilor, activităților economice, lărgirii zonelor locuibile în detrimentul habitatului natural al animalelor etc. Conștientizarea rolului omului în salvarea, tratarea și, acolo unde este posibil, reintroducerea animalelor respective în mediul lor propriu este o etapă foarte importantă în refacerea echilibrului de forțe între om și natură. 

Obiectivul Centrului este de a reabilita animalele sălbatice rănite sau bolnave  și de a le elibera  în mediul lor natural. 

Totodată, Centrul își propune să contibuie la educarea publicului larg în ceea ce privește modul în care trebuie acționat atunci când găsim animale sălbatice aflate în dificultate.

 

Wolflife

 

DESPRE PROIECT:

Proiectul WOLFLIFE  (LIFE13NAT/RO/000205 – "Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali") are ca scop principal menținerea unei populații viabile de lupi în Munții Carpați prin consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup. 

WOLFLIFE  este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Nature și va fi implementat în perioada 01.07.2014 – 30.04.2018 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, în parteneriat cu ACDB, Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna. 

Mai multe detalii pe www.woflife.eu

Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

 • Îmbunătăţirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea şi realizarea participativă a planului de acţiune pentru lup la nivel naţional;
 • Implementarea demonstrativă a soluţiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune practici spre grupurile de factori interesaţi, reprezentate în principal de fermieri şi vânători;
 • Prevenirea declinului populaţiei de lup prin reducerea mortalităţii, limitarea competiţiei cu alte specii, limitarea braconajului şi promovarea conectivităţii habitatelor şi a ariilor naturale protejate;
 • Transferul către instituţiile, organizaţiile şi persoanele implicate în managementul lupului a celor mai bune practici necesare pentru asigurarea unei convieţuiri paşnice şi a unui echilibru între necesităţile de conservare a lupului şi cele ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
 • Schimbarea percepţiei şi a atitudinii faţă de lup prin intermediul unei campanii de conştientizare.

Rezultate cheie:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără: 

 • Implementarea unui management eficient si unitar la nivelul fondurile de management cinegetice din arealul lupului, prin adoptarea de catre Ministerul Mediului a Planului National de Actiune; 
 • Adoptarea la nivel national a unei metodologii standardizate si unanim acceptate de catre toti factorii interesati pentru evaluarea si monitorizarea populatiei carpatice de lup; 
 • 50% dintre gestionarii fondurilor de management cinegetic si administratori ai siturilor Natura 2000 suprapuse arealului proiectului vor adopta cele mai bune practice privind cresterea populatiilor speciilor prada care asigura mentinerea unei populatii viabile de lupi; 
 • Reducerea pagubelor cauzate de lupi fermelor zootehnice si crescatorilor de animale 
 • Cresterea tolerantei crescatorilor de animale si a vanatorilor fata de lupi si imbunatatirea imaginii speciei in randul populatiei 
 • Reducerea riscurilor de imbolnavire a lupilor din arealul proiectului prin sterilizarea si vaccinarea a circa 55% din populatiea de caini hoinari care utilizeaza aceleasi habitate cu lupii 7.

ACTIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt: 

 • identificarea și implementarea de bune practici pentru colectarea și prelucrarea informațiilor privind dieta, habitatul și populația de lup;
 • documentarea, fundamentarea și realizarea participativă a planului de acțiune național;
 • implementarea de măsuri de conservare a speciei și a habitatelor în colaborare cu factorii interesați
 • dezvoltarea metodelor optime pentru reducerea conflictelor om-lup
 • implementarea de acțiuni educaționale și de informare ce vor contribui la o mai bună înțelegere a speciei, a rolului ei în ecosistem și la scăderea conflictelor generate de coexistența om-lup;
 

COREHABS

 

Despre proiect:

ACDB este partener în cadrul proiectului ,,COREHABS - Coridoare Ecologice pentru habitate şi specii în România”, inițiat de către Universitatea Transilvania din Brașov și implementat prin intermediul unui grant SEE.  

Proiectul își propune identificarea, analizarea și promovarea coridoarelor ecologice la nivel național. Vor fi dezvoltate metodologiile de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a acestor zone, se vor identifica zonele critice și vor fi formați specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a acestor coridoare.

Mai multe detalii despre proiect pe: www.corehabs.ro

Rezultate cheie:

Printre rezultatele așteptate se numără: 

 • Crearea sistemului de monitorizare a coridoarelor ecologice;
 • Dezvoltarea măsurilor de management specifice coridoarelor ecologice;
 • Includerea recomandărilor de management în cadrul politicilor sectoriale de dezvoltare;
 • Formarea de specialiști pentru identificarea, monitorizarea ș̦i gestionarea coridoarelor ecologice;
 • Informarea publicului larg cu privire la rolul și funcționalitatea coridoarelor ecologice.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele specifice ale COREHABS sunt:

 1. Dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice la nivel național, regional și local prin utilizarea tehnicilor moderne de analiză spațială;
 2. Identificarea coridoarelor ecologice la nivel național și dezvoltarea de principii și măsuri pentru monitorizarea și gestionarea coridoarelor ecologice pentru a fi incluse în politicile naționale pentru conservarea naturii, amenajarea teritoriului, precum și în domeniile colaterale (ex: agricultură);
 3. Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg în vederea informării factorilor interesați asupra importanței coridoarelor ecologice;
 4. Formarea de specialiști pentru identificarea coridoarelor ecologice, monitorizarea și gestionarea acestora în România. 

Acțiuni:

Printre acțiunile principale ale proiectului se numără: 

 • Dezvoltarea conceptuală a rețelei de conectivitate și elaborarea pachetului de metodologii pentru identificarea coridoarelor;
 • Cartarea rețelei de conectivitate pentru specii și habitate, identificarea și validarea coridoarelor;
 • Îmbunătățirea cadrului tehnic și administrativ pentru monitorizarea si gestionarea pe termen lung a coridoarelor ecologice.
 

Proiectul "Gândacii Croitori din România"

 

Despre proiect:

Pădurile sunt dependente de gândacii croitori pentru a recicla copacii morți sau lemnul căzut la pământ și pentru a circula nutrienții înapoi în mediu. De asemenea, multe plante sunt polenizate doar de anumite specii de gândaci croitori. 

România este una din puținele țări din Europa cu păduri încă relativ intacte, în care peisajele menținute în regim tradițional oferă refugii în care gândacii croitori nu sunt amenintați.

Proiectul ,,Gândacii Croitori din România”, finanțat prin Fondul pentru Conservarea Speciilor Mohamed bin Zayed, are ca scop studierea gândacilor croitori din pădurile și pășunile Parcului Natural Porțile de Fier, pentru a înțelege mai bine rolul lor în natură si a promova strategii de protejare care să aducă beneficii gândacilor croitori, dar și pădurii și comunităților locale.

Mai multe detalii pe: www.bekkabrodie.com/ro-beetle-project/

Rezultate cheie:

Pe baza datelor colectate, vor fi dezvoltate masuri de management si conservare menite sa contribuie la protectia acestor specii, dar si la reducerea daunelor in fondul forestier produse de gandacii croitori.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului este de a colecta date si informatii legate de diversitatea, abundența si habitatele preferate de gandacii croitori. 

Acțiuni:

Echipa proiectului foloseste metode moderne de monitorizare a gandacilor croitori bazate pe feromoni atractanti combinate cu studii detaliate ale habitatelor forestiere. Impreuna, aceste metode duc la identificarea relatiilor dintre abundenta si diversitatea gandacilor croitori si compozitia si structura padurilor.

De asemenea, pentru a adresa daunele produse de gandacii croitori, echipa de lucru utilizeaza aceiasi fermoni pentru a manipula anumite specii de gandaci croitori din arboretele cu interes economic ridicat. Astfel, in loc de a combate gandacii croitori prin aplicarea de insecticide care elimina multe alte specii de insecte, feromonii pot atrage gandacii croitori catre arborete de interes economic redus.

 

Wild Carpathia Adventure

 

Despre proiect:

Wild Carpathia Adventure este o agenție de turism ce a luat naştere din dorinţa de a promova şi sprijini turismul de calitate, bazat pe natură, care să ofere turiştilor experienţe autentice și produse turistice ce integrează şi promovează atât valorile naturale și tradiționale, cât şi resursele locale. 

Agenţia Wild Carpathia Adventure a fost înfiinţată în cadrul proiectului “Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”, proiect implementat de ACDB, în parteneriat cu Parcul Natural Putna-Vrancea, şi co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

Mai multe detalii pe: www.wildcarpathiaadventure.ro

Acțiuni:

Wild Carpathia Adventure ofera tururi în natură, cu activități culturale, de aventură sau wildlife watching. Echipa este formată din consultanți științifici și ghizi turistici atestaţi şi cu o experienţă profesională de peste 10 ani în studiul şi conservarea naturii și carnivorelor mari din Carpaţi.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al agenţiei este de a sprijini dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a comunităţilor prin intermediul unui turism responsabil ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei prin integrarea resurselor locale și care oferă vizitatorilor o experienţă autentică, centrată pe natura din Munții Carpați şi tradiţiile locurilor. 

Agenția îți propune să contribui și la acțiuni concrete de conservare a naturii, de aceea o mare parte din fondurile câstigate prin activităţile turistice desfășurate vor fi investite în conservarea și cercetarea diversităţii biologice.

 

Rezultate cheie:

Wild Carpathia Adventure îşi propune să contribuie activ la dezvoltarea comunităţilor din Munţii Vrancei prin: 

 • Promovarea și conservarea valorilor naturale şi tradiţionale prin intermediul produselor şi serviciilor ecoturistice;
 • Demararea, promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activităţilor ecoturistice locale ca unealtă în dezvoltarea comunitară;
 • Aplicarea politicilor de mediu în domeniul conservării diversităţii biologice din siturile Natura 2000 suprapuse proiectului.
 

ACDB
Str. Ion Creangă, nr.12, Focșani,
jud. Vrancea

Tel: 0337109662
Fax:  033 710 96 62
office@acdb.ro 

© 2016 ACDB Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Powered by BrandFusion