Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică
Data: 4 apr. 2018

ACDB vă invită să faceți o „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică”.

În perioada 30.04.2018 – 29.09.2018, ACDB va implementa proiectul: „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică” prin care își propune să schimbe atitudinea negativă a vizitatorilor și localnicilor față de natură și educarea acestora în spiritul conservării valorilor naturale din ariile naturale protejate: Pârâul Bozu și Râul Putna, prin realizarea unui traseu tematic, organizarea de evenimente sportive și implicarea lor în activitățile de conservare.

Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică

Aria protejată pârâul Bozu este unică în Romania, deoarece aici este unul dintre puținele locuri unde poți observa urme ale faunei sălbatice ce viețuia pe țărmul mării Sarmatice, acum aproximativ 20 milioane de ani. Aria protejată râul Putna conservă, de asemenea, elemente naturale importante, ce rareori pot fi admirate în alte zone din Romania și este, totodată, cel mai important element de legătură a comunităților ce trăiesc în valea acestuia.

Din păcate, foarte puțini localnici și vizitatori cunosc existența acestor arii naturale protejate, fie ele mai vechi, precum Pârul Bozu sau mai noi, precum Râul Putna. Lipsa de inițiativă a localnicilor din această zonă, în ceea ce privește promovarea valorilor naturale ce reprezintă punctul forte al acestor meleaguri, a dus la creșterea ignoranței și atitudinii negative a comunităților locale asupra ariilor protejate, înțelegând prin acestea doar restricții. Totodată, fără o interpretare corectă a acestor elemente naturale de o deosebită importanță științifică, conservativă și educativă, locuitorii și turiștii ce vizitează zona trec nepăsători , fără a înțelege scopul pentru care au fost create aceste arii protejate și care sunt elementele conservative de aici. Din lipsa de informații locuitorii, cât și turiștii afectează, în necunoștință de cauză, valorile naturale ale celor două arii protejate. Lespezi de gresie pe care sunt imprimate urme ale unor mamifere și păsări ce viețuiau aici acum 20 milioane de ani ajung să fie utilizate ca materiale de construcții pentru locuitorii din zonă și, în același timp, devin ținte pentru vânătorii de fosile. La acești factori antropici menționați se cumulează și factorii naturali, stratele de rocă pe care sunt impregnate urmele fosile sunt distruse prin eroziuni de suprafaţă şi adâncime, precum şi prin alunecări de teren, până în prezent o mare parte a stratelor purtătoare de urme fosile au fost distruse de factorii naturali.

Astfel, urmele de paşi de mastodonți imprimate pe gresie şi situate imediat în aval de ultimul baraj al pârâului Bozu fotografiate în anul 1992 – au dispărut prin dislocarea stratului de gresie de pe versant, precum şi alte urme de paricopitate şi de păsări imprimate pe gresii marnoase, pe marne sau chiar pe gresii mai rezistente.

Totodată, gradul scăzut de cunoaștere, în rândul comunității locale, face să avem cazuri în care habitatele și fauna sălbatică din aria protejată Râul Putna să fie ignorată și afectată negativ. La o scurtă călătorie pe malul râului Putna putem observa deșeuri depozitate de localnici, maluri lăsate fără protecția împotriva eroziunii și inundațiilor oferită de vegetația ripariană și specii protejate de faună, ucise din lipsa de educație.

Prin realizarea potecii tematice interactive „Călătorie în timp: de la râul Putna, la marea Sarmatică”, prin organizarea de excursii cu elevii și profesorii și competiții sportive în ariile naturale protejate, vom crește gradul de înțelegere a comunității locale și a vizitatorilor. Aceștia vor fi conștienți de importanța ariilor naturale protejate, vor înțelege valoarea și necesitatea conservării acestora și, totodată, vor fi convinși de beneficiile ce ariile protejate le aduc comunității, schimbându-le percepția actuală a acestora ca zone în care accesul este interzis și în care se pun felurite restricții

NOUTĂȚI
12 mai 2022

În cadrul proiectului „Conservarea insectelor saproxilice în Carpați” Life Rosalia, am început instalarea cutiilor de lemn umplute cu material vegetal în descompunere. Cutiile cu material vegetal în descompunere sunt montate

21 ian. 2022

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole

20 ian. 2022

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. În general exploatările de nisip și pietriș sunt ilegale dacă: se exploatează din albia minoră a cursurilor de apă (sunt permise

14 dec. 2021

Prima dovadă a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost înregistrată ieri de colegii noștri care monitorizau habitatele din aria protejată Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), acum specie

2 dec. 2021

Habitatele semi-naturale sunt o resursă valoroasă, atât din punct de vedere ecologic cât și economic. Instalarea unor cuiburi în astfel de zone este o modalitate excelentă de a oferi păsărilor

23 nov. 2021

Pisica sălbatică (numită de oamenii de știință Felis silvestris), este o apariție destul de frecventă în pădurile din România. Deși este prezentă în multe zone din țară, șansele de a