Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică
Data: 4 apr. 2018

ACDB vă invită să faceți o „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică”.

În perioada 30.04.2018 – 29.09.2018, ACDB va implementa proiectul: „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică” prin care își propune să schimbe atitudinea negativă a vizitatorilor și localnicilor față de natură și educarea acestora în spiritul conservării valorilor naturale din ariile naturale protejate: Pârâul Bozu și Râul Putna, prin realizarea unui traseu tematic, organizarea de evenimente sportive și implicarea lor în activitățile de conservare.

Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică

Aria protejată pârâul Bozu este unică în Romania, deoarece aici este unul dintre puținele locuri unde poți observa urme ale faunei sălbatice ce viețuia pe țărmul mării Sarmatice, acum aproximativ 20 milioane de ani. Aria protejată râul Putna conservă, de asemenea, elemente naturale importante, ce rareori pot fi admirate în alte zone din Romania și este, totodată, cel mai important element de legătură a comunităților ce trăiesc în valea acestuia.

Din păcate, foarte puțini localnici și vizitatori cunosc existența acestor arii naturale protejate, fie ele mai vechi, precum Pârul Bozu sau mai noi, precum Râul Putna. Lipsa de inițiativă a localnicilor din această zonă, în ceea ce privește promovarea valorilor naturale ce reprezintă punctul forte al acestor meleaguri, a dus la creșterea ignoranței și atitudinii negative a comunităților locale asupra ariilor protejate, înțelegând prin acestea doar restricții. Totodată, fără o interpretare corectă a acestor elemente naturale de o deosebită importanță științifică, conservativă și educativă, locuitorii și turiștii ce vizitează zona trec nepăsători , fără a înțelege scopul pentru care au fost create aceste arii protejate și care sunt elementele conservative de aici. Din lipsa de informații locuitorii, cât și turiștii afectează, în necunoștință de cauză, valorile naturale ale celor două arii protejate. Lespezi de gresie pe care sunt imprimate urme ale unor mamifere și păsări ce viețuiau aici acum 20 milioane de ani ajung să fie utilizate ca materiale de construcții pentru locuitorii din zonă și, în același timp, devin ținte pentru vânătorii de fosile. La acești factori antropici menționați se cumulează și factorii naturali, stratele de rocă pe care sunt impregnate urmele fosile sunt distruse prin eroziuni de suprafaţă şi adâncime, precum şi prin alunecări de teren, până în prezent o mare parte a stratelor purtătoare de urme fosile au fost distruse de factorii naturali.

Astfel, urmele de paşi de mastodonți imprimate pe gresie şi situate imediat în aval de ultimul baraj al pârâului Bozu fotografiate în anul 1992 – au dispărut prin dislocarea stratului de gresie de pe versant, precum şi alte urme de paricopitate şi de păsări imprimate pe gresii marnoase, pe marne sau chiar pe gresii mai rezistente.

Totodată, gradul scăzut de cunoaștere, în rândul comunității locale, face să avem cazuri în care habitatele și fauna sălbatică din aria protejată Râul Putna să fie ignorată și afectată negativ. La o scurtă călătorie pe malul râului Putna putem observa deșeuri depozitate de localnici, maluri lăsate fără protecția împotriva eroziunii și inundațiilor oferită de vegetația ripariană și specii protejate de faună, ucise din lipsa de educație.

Prin realizarea potecii tematice interactive „Călătorie în timp: de la râul Putna, la marea Sarmatică”, prin organizarea de excursii cu elevii și profesorii și competiții sportive în ariile naturale protejate, vom crește gradul de înțelegere a comunității locale și a vizitatorilor. Aceștia vor fi conștienți de importanța ariilor naturale protejate, vor înțelege valoarea și necesitatea conservării acestora și, totodată, vor fi convinși de beneficiile ce ariile protejate le aduc comunității, schimbându-le percepția actuală a acestora ca zone în care accesul este interzis și în care se pun felurite restricții

NOUTĂȚI
2 mai 2023

Niște turiști găsesc pe marginea unui traseu de lângă Sâmbata de Sus, în zona munților Făgăraș, doi pui de pisică miorlăitori, uzi și înfrigurați. Nu-i lasă inima să plece abandonându-i,

29 apr. 2023

Am inceput sa desfasuram activitatile de ecologizare in lunca Siretului Inferior, de asemenea si construirea unor monstri din deseurile colectate, impreuna cu mesaje de descurajare a aruncarii deseurilor, in cadrul

24 apr. 2023

În această săptămâna am semănat plante melifere și am plantat garduri vii formate din porumbar, pomi fructiferi și arbusti în cadrul proiectului – Agricultură bazată pe natură în arii naturale

24 apr. 2023

𝑁𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑎̂𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑎̆𝑚 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑎̆𝑙𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎.🕊️ 𝐴𝑐𝑢𝑚, 𝑠̦𝑎𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑧𝑒𝑙𝑒 𝑖̂𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑅𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑎𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑆𝑎̆𝑙𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 – 𝐴𝐶𝐷𝐵 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎̆

20 apr. 2023

Pentru că marele eșec al agriculturii moderne este diminuarea efectivelor de insecte polenizatoare, mai ales a albinelor, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea productivității agricole prin înmulțirea speciilor de insecte

19 apr. 2023

Am promis că vom continua să schimbăm atitudinea copiilor și a localnicilor față de natură din arii naturale protejate și ne ținem de cuvânt. Prin intermediul noului proiect Agricultură bazată