Ce facem

CONSERVAREA SPECIILOR DE CARNIVORE

Lucrăm pentru menținerea unor populații sănătoase de carnivore în mediul sălbatic. Colectăm și analizăm date privind starea de conservare a speciilor de carnivore, promovăm soluții pentru o mai bună coexistență între oameni și speciile de carnivore și educăm și informăm publicul larg despre rolul important pe care aceste specii îl au în ecosistemele în care sunt prezente.

PREZERVAREA ARIILOR PROTEJATE

Derulăm inițiative pentru conservarea ariilor protejate cheie pentru specii și comunitățile locale. Ariile protejate reprezintă baza tuturor strategiilor naționale și internaționale pentru biodiversitate. Ele sunt cel mai bun instrument pentru protecția resurselor biologice și ale serviciilor ecosistemice de care depinde prosperitatea comunităților locale.

CENTRUL PENTRU REABILITAREA FAUNEI SĂLBATICE

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a fost înființat de ACDB în 2007, în Pădurea Petrești lângă Focșani și este un spațiu amenajat, unde sunt adăpostite, tratate si reabilitate animalele sălbatice aflate în dificultate care au nevoie de ajutorul nostru pentru a fi salvate și eliberate ulterior în mediul lor natural. Zilnic, multe animale sălbatice sunt accidentate în urma activităților umane, iar fără ajutor specializat, inevitabil acestea mor. Noi, la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, încercăm să le redăm viața, integritatea fizică si capacitatea de a fi reintroduse în habitate naturale. continuare

MENȚINEREA BIODIVERSITĂȚII PE TERENURILE AGRICOLE

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole este chiar biodiversitatea existentă pe terenurile cultivate. Acolo unde se practică o agricultură prietenoasă cu mediul, atât biodiversitatea cât și calitatea produselor sunt la un nivel ridicat. continuare

DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI

Sprijinim dezvoltarea durabilă a comunităţilor din Munții Carpați prin promovarea unui turism responsabil, bazat pe valorile naturale și care contribuie la conservarea naturii și a faunei sălbatice. De exemplu, prin intermediul inițiativei noastre Wild Carpathia Adventure oferim experienţe turistice autentice, centrate pe natura şi tradiţiile locurilor, care au savoarea, farmecul şi tihna specifice vieţii în Munţii Carpaţi.

EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

Derulăm inițiative de educație și conștientizare prin intermediul cărora ne dorim să contribuim la crearea unor atitudini și comportamente pro-natură în rândul comunităților locale și publicului larg.