Despre ACDB
Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) acționează pentru conservarea speciilor de faună sălbatică și a habitatului lor. ACDB lucrează pentru:
• Menținerea unor populații sănătoase de urs, lup, râs, vidra și pisică sălbatică în mediul sălbatic
• Educarea publicului cu privire la beneficiile prezenței carnivorelor mari în mediul sălbatic
• Prezervarea ariilor protejate cheie atât pentru specii, cât și pentru comunitățile locale
• Crearea unui turism sustenabil bazat pe valorile naturale și care să contribuie la conservarea naturii
• Salvarea și tratarea animalelor sălbatice rănite sau bolnave și reintroducerea lor în mediul natural

VIZIUNE

Viziunea noastră este aceea a unei lumi în care valorile diversității biologice sunt recunoscute și păstrate și în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.

MISIUNE

ACDB luptă pentru conservarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură.

VALORI

Pasiunea echipei ACDB pentru studierea si conservarea faunei sălbatice și a ecosistemelor de care aceasta depinde

Respectarea peisajului și a valorilor sale

Abordare științifică în orice inițiativă de conservare

Dialogul cu stakeholderii pentru identificare celor mai bune soluții atât pentru natură, cât și pentru oameni

Ințelegerea nevoilor culturale, sociale și economice ale comunităților locale și integrarea lor în strategiile de conservare a naturii