Biodiversitatea și agricultura
Perioadă de implementare: 15.01.2022– 15.01.2024
DESPRE PROIECT

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole este chiar biodiversitatea existentă pe terenurile cultivate. Acolo unde se practică o agricultură prietenoasă cu mediul, atât biodiversitatea cât și calitatea produselor sunt la un nivel ridicat.

Pierderea biodiversității și colapsul ecosistemelor sunt printre principalele 5 amenințări cu care se confruntă lumea (conform Forumului Economic Mondial). În același timp, Agenția Europeană de mediu a constatat că intensificarea agriculturii rămâne una dintre principalele cauze ale pierderii biodiversității și ale degradării ecosistemelor din Europa. Terenurile agricole s-au transformat din zone cu peisaje diversificate în terenuri uniforme, practic întinderi uriașe de teren unde sunt întâlnite doar culturi (de multe ori monoculturi), lipsite de habitate care să poată găzdui specii.

OBIECTIVE:
Scopul proiectului este identificarea, testarea și implementarea unor soluții practice prin care terenurile agricole să devină zone prietenoase cu speciile de floră și faună sălbatice, contribuind astfel la practicarea de către fermieri a unei agriculturii care să contribuie la sănătatea noastră, dar în același timp să ajute și la conservarea biodiversității.
ACȚIUNI

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Înființarea unor zone cu diversitate floristică ridicată pentru favorizarea insectelor polenizatoare din vecinătatea unor culturi agricole (floarea soarelui, livezi);
• Realizarea și instalarea în proximitatea terenurilor agricole a unor cuiburi și adăposturi artificiale care să duca la menținerea diversității avifaunei specifice;
• Testarea unor măsuri de îmbunătățire a structurii solului prin creșterea diversității de plante perene native pe pășuni și terenuri degradate;
• Achiziția și înființarea unor suprafețe de teren pentru testarea funcționării unor sistemele agroforestiere în care culturile și arborii sunt plantate în combinații complementare sau chiar sinergice, pentru a genera producție și beneficii ecologice;
• Identificarea, cartarea și monitorizarea specificității unor garduri vii, zone tampon riverane și alte tipuri de coridoare care pot atenua pierderea biodiversității locale în zone cu agricultură intensivă;
• Stabilirea unei platforme cu mai multe părți interesate și înființarea unui organism de coordonare între fermierii locali care își asumă responsabilitatea pentru procesul de planificare a managementului biodiversității pe terenurile agricole;

NOUTĂȚI
21 ian. 2022

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole