Agricultură bazată pe natură în arii naturale protejate
Perioadă de implementare:
Scopul proiectului

Implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la limita ariilor protejate să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică prin practicarea de către fermieri a unei agriculturii care să contribuie la sănătatea comunităților și conservarea biodiversității.

Finanțator:
Proiectul este finanțat de MOL România şi a Fundaţiei pentru Parteneriat în cadrul programului de finanţare Spații Verzi - componenta Arii Naturale Protejate, prin care se urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, a comunităţilor locale www.spatiiverzi.org.ro
Partener:
Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea
Obiective:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Îmbunătățirea productivității culturilor si reducerea utilizării unor plante modificate genetic prin favorizarea insectelor polenizatoare din vecinătatea unor culturi agricole;
• Menținerea diversității faunei specifice ariilor naturale protejate și zonelor agricole prin diversificarea surselor de hrană și instalarea de cuiburi și adăposturi artificiale;
• Atenuarea pierderii elementelor de biodiversitate locală în zonele cu agricultură intensivă de la limita ariilor naturale protejate prin identificarea, cartarea și monitorizarea și replicarea demonstrativă a specificității unor garduri vii și altor tipuri de coridoare naturale;
• Creșterea interesului factorilor interesați pentru practicarea unei agriculturi prietenoase cu natura prin stabilirea unei platforme de comunicare și promovare a măsurilor eficiente pentru îmbunătățirea managementului biodiversității pe terenurile agricole;

De ce acest proiect?

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole este chiar biodiversitatea existentă pe terenurile cultivate. Acolo unde se practică o agricultură prietenoasă cu mediul, atât biodiversitatea cât și calitatea produselor sunt la un nivel ridicat. Dacă agricultura prietenoasă cu biodiversitatea se practică în arii protejate, atunci cerințele devin imperative iar fauna sălbatică va găsi pe terenurile agricole de la marginea pădurii un loc ideal pentru a se hrănii sau pentru reproducere.

Din fericire există și soluții pentru menținerea sau chiar îmbunătățirea productivității agricole concomitent cu conservarea diversității biologice iar prin proiectul nostru dorim să continuăm și să eficientizăm activitățile proiectului „Pădurea si gradină ecologică – resurse pentru mintea si trupul copiilor!” finanțat de Mol România și Fundația pentru Parteneriat în anul 2021.

Proiectul nostru urmărește implementarea unor intervenții practice cu caracter demonstrativ pentru a evidenția importanța conservării faunei și florei sălbatice în zonele exploatate agricol din ariile protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și de la limita Rezervației Naturale Pădurea Neagră, respectiv de promovare a beneficiilor de care agricultura profită în cazul în care elementele naturale sunt bine reprezentate și protejate.

NOUTĂȚI
24 apr. 2023

În această săptămâna am semănat plante melifere și am plantat garduri vii formate din porumbar, pomi fructiferi și arbusti în cadrul proiectului – Agricultură bazată pe natură în arii naturale

20 apr. 2023

Pentru că marele eșec al agriculturii moderne este diminuarea efectivelor de insecte polenizatoare, mai ales a albinelor, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea productivității agricole prin înmulțirea speciilor de insecte

19 apr. 2023

Am promis că vom continua să schimbăm atitudinea copiilor și a localnicilor față de natură din arii naturale protejate și ne ținem de cuvânt. Prin intermediul noului proiect Agricultură bazată