Agricultură bazată pe natură în arii naturale protejate
Perioadă de implementare:
Scopul proiectului

Implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la limita ariilor protejate să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică prin practicarea de către fermieri a unei agriculturii care să contribuie la sănătatea comunităților și conservarea biodiversității.

Finanțator:
Proiectul este finanțat de MOL România şi a Fundaţiei pentru Parteneriat în cadrul programului de finanţare Spații Verzi - componenta Arii Naturale Protejate, prin care se urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, a comunităţilor locale www.spatiiverzi.org.ro
Partener:
Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea
Obiective:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Îmbunătățirea productivității culturilor si reducerea utilizării unor plante modificate genetic prin favorizarea insectelor polenizatoare din vecinătatea unor culturi agricole;
• Menținerea diversității faunei specifice ariilor naturale protejate și zonelor agricole prin diversificarea surselor de hrană și instalarea de cuiburi și adăposturi artificiale;
• Atenuarea pierderii elementelor de biodiversitate locală în zonele cu agricultură intensivă de la limita ariilor naturale protejate prin identificarea, cartarea și monitorizarea și replicarea demonstrativă a specificității unor garduri vii și altor tipuri de coridoare naturale;
• Creșterea interesului factorilor interesați pentru practicarea unei agriculturi prietenoase cu natura prin stabilirea unei platforme de comunicare și promovare a măsurilor eficiente pentru îmbunătățirea managementului biodiversității pe terenurile agricole;

De ce acest proiect?

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole este chiar biodiversitatea existentă pe terenurile cultivate. Acolo unde se practică o agricultură prietenoasă cu mediul, atât biodiversitatea cât și calitatea produselor sunt la un nivel ridicat. Dacă agricultura prietenoasă cu biodiversitatea se practică în arii protejate, atunci cerințele devin imperative iar fauna sălbatică va găsi pe terenurile agricole de la marginea pădurii un loc ideal pentru a se hrănii sau pentru reproducere.

Din fericire există și soluții pentru menținerea sau chiar îmbunătățirea productivității agricole concomitent cu conservarea diversității biologice iar prin proiectul nostru dorim să continuăm și să eficientizăm activitățile proiectului „Pădurea si gradină ecologică – resurse pentru mintea si trupul copiilor!” finanțat de Mol România și Fundația pentru Parteneriat în anul 2021.

Proiectul nostru urmărește implementarea unor intervenții practice cu caracter demonstrativ pentru a evidenția importanța conservării faunei și florei sălbatice în zonele exploatate agricol din ariile protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și de la limita Rezervației Naturale Pădurea Neagră, respectiv de promovare a beneficiilor de care agricultura profită în cazul în care elementele naturale sunt bine reprezentate și protejate.

ȘI TU POȚI CONTRIBUI
la sănătatea comunităților și la conservarea biodiversității

Este evident ca implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică se considera un succes doar atunci când fermieri locali din arii protejate vor practica o agricultură care să contribuie la sănătatea comunităților și conservarea biodiversității.
Totul însă trebuie să înceapă de undeva, să fie demonstrat, măsurat și promovat astfel încât bunele practici să devină practici comune.

Din dorința de a veni în sprijinul celor interesați de măsuri eficiente pentru îmbunătățirea managementului biodiversității pe terenurile agricole am creat platforma informală Biodiversitate pe terenurile agricole.

Chiar dacă acțiunile noastre se adresează în special fermierilor, este foarte important să înțelegem faptul că fiecare dintre noi putem contribui semnificativ la protejarea și conservarea biodiversității. Schimbările semnificative și durabile se pot obține doar cu eforturi colective.

NOUTĂȚI
13 oct. 2023

Gardurile vii / perdelele forestiere asigură un grad de protecție terenurilor agricole împotriva secetei, eroziunii, dar și a alunecărilor de teren. În același timp, astfel de bariere naturale au efecte

10 oct. 2023

Avem nevoie de agricultură – securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor

20 sept. 2023

În sezonul de cuibărit pupăza (Upupa epops) își construiește cuibul în scorburi sau în alte cavități naturale (fisuri sau găuri în stânci, tuneluri săpate în pereți verticali din malurile râurilor

11 iul. 2023

Este evident ca implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică se considera un succes doar atunci când fermieri locali

29 mai 2023

În cadrul proiectului „Agricultură bazată pe natură în arii naturale protejate”, la marginea unor terenuri agricole și islazuri, au fost însămânțate fâșii de teren cu plante cu flori, arbuști și

24 apr. 2023

În această săptămâna am semănat plante melifere și am plantat garduri vii formate din porumbar, pomi fructiferi și arbusti în cadrul proiectului – Agricultură bazată pe natură în arii naturale

20 apr. 2023

Pentru că marele eșec al agriculturii moderne este diminuarea efectivelor de insecte polenizatoare, mai ales a albinelor, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea productivității agricole prin înmulțirea speciilor de insecte

19 apr. 2023

Am promis că vom continua să schimbăm atitudinea copiilor și a localnicilor față de natură din arii naturale protejate și ne ținem de cuvânt. Prin intermediul noului proiect Agricultură bazată