Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare
Râul Putna – crearea sistemului de management integrat

DESPRE PROIECT:

„Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna şi ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Algheanu şi Pârâul Bozu” – MySMIS 102581

Beneficiarul proiectului: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

Perioada: este implementat de cătreA ACDB în perioada 01.08.2017 – 31.07.2020.

Proiectul are scopul de a menţine o stare de conservare favorabilă speciilor de interes conservativ şi valorilor naturale prin elaborarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate: SCI Râul Putna, Rezervaţia Naturală Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Naturală Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală Pârâul Bozu.

Valoarea proiectului este 3.038.850,15 lei, din care 2.583.022,63 lei sunt finanțarea de la Fondul European de Dezvoltare Regională și 455.827,52 lei de la bugetul statului.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planului de Management Integrat pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului.
• Îmbunătăţirea şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă şi formarea unei atitudini favorabile faţă de conservarea biodiversităţii.
• Creşterea capacităţii de coordonare şi de management a ariilor protejate de interes comunitar şi naţional incluse în proiect.

ACȚIUNI:

• Identificarea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de peşti, mamifere, amfibieni și reptile, pentru care au fost desemnate ariile protejate de interes naţional şi comunitar care fac obiectul proiectului;
• Elaborarea studiului privind mediul biotic: habitate, ecosisteme, specii alohtone şi specii invazive;
• Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi a valorilor naturale pentru care au fost declarate ariile protejate;
• Elaborarea şi aprobarea planului de management integrat pentru pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului;
• Organizarea de prezentări şi activităţi tematice cu elevii şi profesorii privind îmbogăţirea cunoştinţelor despre natura şi creşterea respectului faţă de ea;
• Activitati de constientizare, informare si diseminare a rezultatelor proiectului;
• Activităţi de management al proiectului.

RAPOARTE:

REZULTATE CHEIE:

• Planul de management integrat pentru ROSCI0377 Râul Putna, Rezervaţia Naturală 2821 Râpa Roşie – Dealu Morii Rezervaţia Naturală 2823 Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală 2825 Pârâul Bozu;
• Studii privind habitatele și speciile protejate din arealul proiectului, cât și privind amenințările asupra acestora
• 10 infopuncte organizate cu ocazia zilelor ce marchează evenimente legate de natură
• 10 rangeri juniori ai ariilor protejate desemnate de proiect desemnați pentru implicarea activă în activități de patrulare și monitorizare.
• 4 vizite tematice cu elevii în zonele cu o diversitate biologică ridicată de pe raza ariilor protejate vizate de proiect.
• Secțiune web dedicată proiectului
• Materiale informative pentru grupurile țintă;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro