>
Împreună pentru salvarea animalelor sălbatice – împreună pentru arii protejate

DESPRE PROIECT:

În perioada 10.04.2019 – 10.09.2019, ACDB va implementa proiectul „Împreună pentru salvarea animalelor sălbatice – împreună pentru arii protejate”, prin care urmărește implicarea administratorilor ariilor protejate si a comunităților locale în salvarea animalelor sălbatice, îmbunătățirea mijloacelor pentru preluarea și îngrijirea animalelor sălbatice și crearea unui sentiment de mândrie locală prin asocierea comunităților locale cu Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice.

Acest proiect este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

• Creșterea ratei de succes în salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice in cadrul Centrului de Reabilitare prin instruirea și implicarea administratorilor ariilor protejate partenere și a comunităților locale în activitățile de salvare, îngrijire și promovare a responsabilității față de fauna sălbatică.
• Asigurarea unui spațiu corespunzător de cazare pe perioada iernii pentru animalele sălbatice care necesită tratamente prelungite.
• Promovarea Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice la nivelul ariilor protejate din regiune și marcarea ca element simbol al comunităților locale.

ACȚIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Organizarea a 3 training-uri pentru instruirea practică și teoretică a personalului din cadrul administrațiilor ariilor protejate în activitățile de salvare a faunei sălbatice.
• Achiziționarea și amplasarea unui container modular pentru găzduirea animalelor rănite în perioadele reci ale anului.
• Realizarea de materiale informaționale on line și tipărite pentru promovarea centrului în rândul grupurilor țintă.
• Educarea și implicarea publicului larg pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la situațiile care afectează viața animalelor sălbatice, modalitatea prin care se poate interveni pentru a salva aceste animale și modalități de reducere a cazurilor de animale afectate de activitățile umane.
• Organizarea zilei porților deschise la Centrul de Reabilitare a Faunei Sălbatice – ACDB.
• Încurajarea implicării directe a localnicilor în reabilitarea animalelor sălbatice prin colectarea directă a unor produse agricole destinate hrănirii pacienților cu ajutorul a 2 cutii metalice.
• Derularea unui program de voluntariat în procesul de reabilitarea și salvare a animalelor sălbatice din cadrul Centrului de Reabilitare.

REZULTATE CHEIE:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără:
• 3 training-uri la sediul administrațiilor ariilor protejate partenere
• Minim 30 persoane angajate la administrațiile ariilor protejate vor avea cunoștințele si informațiile necesare pentru intervenții de salvare a animalelor sălbatice
• 3 kit-uri de prim ajutor vor fi disponibile celor trei administrații pentru manipulare / salvarea si transportul animalelor sălbatice
• 1 spațiu de tratament si reabilitare cu temperatură controlată care va contribui la bunăstarea animalelor aflate în tratament pe timpul iernii, crescând astfel șansele de supraviețuire a acestora în vederea eliberării în natura
• Un ghid on-line
• 3000 pliante vor fi realizate in vederea diseminării la nivelul celor trei arii protejate si la nivel regional
• 4 panouri montate in zone de interes pentru public
• 5 prezentări la școlile generale din satele Petrești, Mircești, Rădulești, Vânători, Balta Ratei
• Un eveniment de popularizare a activităților centrului
• 2 cutii personalizate vor fi instalate pentru colectarea unor produse agricole donate de localnici
• Dezvoltarea unui program de voluntariat cu rol multiplu

MATERIALE (pdf):