Proiecte
ACDB luptă pentru conservarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură. Pentru a ne îndeplini misiunea am implementat constant proiecte dedicate conservării speciilor și habitatelor amenințate, lucrând împreună cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură. Implementând proiecte, mobilizăm resurse financiare, materiale și voluntari, astfel reușim schimbări la scară mică dar cu replicabilitate mare!
Lynx Thuringia urmărește conectarea populațiilor de râs din Europa Centrală prin crearea unui nucleu populațional, de tip punte (stepping stone), în Pădurea Turingia (Germania). Acest nucleu va fi creat prin reintroducerea a 20 de exemplare de râs provenite din sălbăticie (10) și din captivitate (10).
Creșterea atractivității Parcului la nivelul destinației de ecoturism prin realizarea unui sistem integrat de infrastructură de vizitare specifică unui parc, cu grad ridicat de atractivitate și sustenabilitate, și prin utilizarea de tehnici interactive de interpretare și organizarea de evenimente.
Implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la limita ariilor protejate să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică prin practicarea de către fermieri a unei agriculturii care să contribuie la sănătatea comunităților și conservarea biodiversității.
Prin acest proiect, parte din programul "Cu Apele Curate", ne-am propus să reducem poluarea cu plastic în Lunca Siretului Inferior. Siretul este cel mai important afluent al Dunării, are cel mai extins bazin hidrografic din țară și cel mai important debit dar este și cel mai important transportator de plastic din România, îndeosebi în județul Vrancea.
Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole este chiar biodiversitatea existentă pe terenurile cultivate.
Scopul proiectului este schimbarea atitudinii copiilor și a localnicilor față de natură din trei arii naturale protejate, prin activități practice în aer liber în domeniul utilizării durabile a resurselor de floră sălbatică regenerabile și a grădinăritului ecologic.
Scopul proiectului este stoparea și inversarea tendinței de pierdere a habitatelor speciilor de coleoptere saproxilice cu areal în Carpați, protejate prin Directiva Habitate, prin demonstrarea unor acțiuni de conservare pentru creșterea conectivității habitatelor favorabile în ROSCI0208 Putna Vrancea (Parcul Natural Putna-Vrancea) și replicarea activităților cele mai potrivite în alte situri Natura 2000 din România.
Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității și sustenabilității societății civile în privința păstrării valorilor diversității biologice din regiunea Moldovei și facilitarea producerii unui curent de opinie public în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.
Obiectivul principal al proiectului este refacerea biocenozelor acvatice si creșterea populației de păstrăv de munte din râurile de munte din Parcul Natural Putna Vrancea, prin activități de repopulare cu puiet de păstrăv.
Obiectivul principal al proiectului LIFE Lynx este salvarea de la dispariție a populației de râs din Regiunea Munților Dinari si sud estul Alpilor și păstrarea acesteia pe termen lung.
Prin acest proiect se urmărește implicarea administratorilor ariilor protejate si a comunităților locale în salvarea animalelor sălbatice, îmbunătățirea mijloacelor pentru preluarea și îngrijirea animalelor sălbatice și crearea unui sentiment de mândrie locală prin asocierea comunităților locale cu Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice..
Acest proiect își propune să schimbe atitudinea negativă a vizitatorilor și localnicilor față de natură și educarea acestora în spiritul conservării valorilor naturale din ariile naturale protejate: Pârâul Bozu și Râul Putna.
Proiectul are scopul de a menţine o stare de conservare favorabilă speciilor de interes conservativ şi valorilor naturale prin elaborarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate: SCI Râul Putna, Rezervaţia Naturală Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Naturală Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală Pârâul Bozu.
Acest proiect vine ca etapă necesară în evoluția managementului ariilor protejate, având în vedere eforturile făcute de la înființarea ariei protejate și până în prezent, când se simte nevoia unei schimbări în modul de planificare sustenabilă a activităților recreative permise în spații protejate.
Scopul proiectului este de a conserva și de a restaura habitatele acvatice ale vidrelor, într-o zonă protejată din sud-estul România, prin implicarea comunităților locale și a entuziaștilor de natură. Împreună cu voluntarii din comunitățile locale, vom conserva habitatele vidrelor.
Un șofer neatent sau grăbit, o autostradă care străpunge habitatul unor specii de animale, o linie de înaltă tensiune neizolată, geamurile reflex ale unui bloc turn, zgomotul prea mare făcut în padure de oameni -acestea sunt doar câteva din situațiile care provoacă adesea drame în lumea celor care nu cuvânta. Zilnic, foarte multe animale sălbatice sunt accidentate și chiar ucise din cauza impactului activităților omenești.
Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a fost înființat de ACDB în 2007 pe amplasamentul fostei grădini zoologice de la Petrești, la câțiva kilometri de Focșani. Centrul, primul autorizat din România, este specializat în tratarea și reabilitarea mai multor specii de animale sălbatice aflate în dificultate.
Proiectul are ca scop principal menținerea unei populații viabile de lupi în Munții Carpați prin consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup.
Proiectul își propune identificarea, analizarea și promovarea coridoarelor ecologice la nivel național. Vor fi dezvoltate metodologiile de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a acestor zone, se vor identifica zonele critice și vor fi formați specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a acestor coridoare.
Pădurile sunt dependente de gândacii croitori pentru a recicla copacii morți sau lemnul căzut la pământ și pentru a circula nutrienții înapoi în mediu. De asemenea, multe plante sunt polenizate doar de anumite specii de gândaci croitori.
Wild Carpathia Adventure este o agenție de turism ce a luat naştere din dorinţa de a promova şi sprijini turismul de calitate, bazat pe natură, care să ofere turiştilor experienţe autentice și produse turistice ce integrează şi promovează atât valorile naturale și tradiționale, cât şi resursele locale.