Pisica sălbatică (Felis silvestris)
Pisica sălbatică trăiește în special în păduri și locuri stâncoase unde se poate ascunde ușor, dar și în zonele mlăștinoase cu stufăriș, mai greu accesibile. In România, specia este întâlnită în zonele alpine, dar și în Lunca Dunării.

Pisica sălbatică este un mamifer prin excelență carnivor care se hrănește cu iepuri și rozătoare mici, păsări, reptile, pești sau insecte. Expuse atacului acesteia sunt, în primul rând, păsările care cuibăresc pe sol, printre care fazanul și potârnichea, dar și găina cocoșului de munte.

AMENINȚĂRI

Printre cele mai importante amenințări la adresa populației de pisică sălbatică din țara noastră se numără:

• Prezența pisicilor hoinare domestice în habitatele în care este prezentă pisica sălbatică. Pisicile hoinare sunt vectori de transmitere de boli și paraziți și creează un risc ridicat de hibridizare;
• Fragmentarea habitatelor de către infrastructura rutieră și riscul de coliziune cu autovehicule;
• Conflictul cu omul, din pricina prădării păsărilor domestice din gospodării;
• Braconajul și vânătoarea.

CE FACEM

• Lucrăm pentru a crește gradul de conștientizare a publicului larg asupra necesității conservării pisicii sălbatice;
• Realizăm studii de teren și inventariem specia în ariile protejate;
• Colectăm și analizăm date privind starea de conservare a speciei la nivel național prin intermediul unei platforme online, unde, printr-o inițiativă de tip ,,citizen science” , oricine poate contribui la o cunoaștere mai bună a stării de conservare a pisicii sălbatice și la monitorizarea acesteia;
• Realizăm studii de teren, pentru a aduna date privind ecologia și etologia speciei.

PISICA SĂLBATICĂ
pisica salbatica
23 nov. 2021

Pisica sălbatică (numită de oamenii de știință Felis silvestris), este o apariție destul de frecventă în pădurile din România. Deși este prezentă în multe zone din țară, șansele de a