Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică

DESPRE PROIECT:

În perioada 30.04.2018 – 29.09.2018, ACDB va implementa proiectul: „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică” prin care își propune să schimbe atitudinea negativă a vizitatorilor și localnicilor față de natură și educarea acestora în spiritul conservării valorilor naturale din ariile naturale protejate: Pârâul Bozu și Râul Putna, prin realizarea unui traseu tematic, organizarea de evenimente sportive și implicarea lor în activitățile de conservare.

Acest proiect este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

• Informarea, educarea și creşterea nivelului de recreere al vizitatorilor din ariile naturale protejate: Pârâul Bozu și Râul Putna, prin realizarea traseului tematic interactiv – „Călătorie în timp: de la râul Putna, la marea Sarmatică”.
• Îmbunătățirea stării de conservare a ariilor naturale protejate, a atractivității turistice și a imaginii ariilor naturale protejate în rândul comunității și a vizitatorilor, prin organizarea de evenimente sportive și implicarea comunității în activități de conservare.

ACȚIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Elaborarea proiectului tehnic privind amenajarea potecii tematice
• Realizarea infrastructurii de vizitare și amplasarea materialelor informativ – interpretative
• Realizarea și diseminarea de materiale informative privind poteca tematică și ariile naturale protejate
• Realizare eveniment sportiv: concurs de ciclism
• Organizarea de excursii de tip ranger junior.

REZULTATE CHEIE:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără:
• O potecă tematică intitulată „Călătorie în timp: de la Râul Putna, la Marea Sarmatică” ce va fi o modalitate nonformală de educație a vizitatorilor.
• 1000 de pliante referitoare la poteca tematica si ariile naturale protejate
• o competiție de cilism organizată
• 5 excursii cu elevii din școlile situate în apropierea ariilor protejate