Nurca europeană (Mustela lutreola)
Este una dintre cele mai rare și periclitate specii de mamifere existente pe continentul European. În prezent nurca europeană supraviețuiește doar în șase țări pe glob: Rusia, Estonia Spania, Franța, Ucraina și România. Delta Dunării reprezintă unul dintre ultimele refugii ale acestei specii la nivel de areal, însă odinioară înregistra o distribuție largă în România și Europa.

Nurca europeană formează în Delta Dunării unica populație viabilă din lume, fiind estimată la minim 1.130 de exemplare, respectiv maximum 2.280 de exemplare.

AMENINȚĂRI

Printre cele mai importante amenințări la adresa populației de nurcă europeană din țara noastră se numără:
• Reducerea, degradarea și fragmentarea habitatului (îndeosebi desecările mlaștinilor, despădurirea luncilor, incendierea stufului și poluarea apelor);
• Variabilitatea genetică scăzută și consangvinizarea;
• Introducerea speciei invazive reprezentate de nurca americană.
• Boli și epizootii;
• Pescuit comercial;
• Coliziune cu autovehicule;
• Circulația navelor sau a ambarcațiunilor de mare viteză;
• Vânătoarea cu armă și capcane neselective;
• Nivelul scăzut al cunoașterii științifice a speciei;
• Lipsa de conștientizare socială

CE FACEM

• Realizăm studii de teren și inventariem specia în ariile protejate;
• Lucrăm pentru a crește gradul de conștientizare a publicului larg asupra necesității conservării nurcii europene;
• Organizăm campanii de identificare a noi populații de nurcă europeană la nivelul Romaniei și Republicii Moldova;
•Monitorizăm fermele de nurcă americană și facem evaluări în teren în vederea limitării apariției de noi populații sălbatice de nurcă americană.