Lupul (Canis lupus)
Munții Carpați dețin a doua cea mai mare populație de lupi din Europa, după Rusia. În România, datele oficiale indică o populație cuprinsă între 2000 și 2700 de exemplare de lup, specia putând fi întâlnită în zonele colinare înalte și în zonele cu munți joși de-a lungul întregului arc carpatic.

Dacă lupii şi alte carnivore mari ar dispărea, populația de specii pradă (căprior, cerb, mistreț etc.) ar înregistra o creștere semnificativă, ceea ce ar crea un impact negativ asupra pășunilor și pădurilor.

AMENINȚĂRI

Deși ne putem mândri cu una dintre cele mai mari populații de lupi din Europa, în România exista o serie de ameninţări la adresa speciei pe care ACDB le adresează în inițiativele sale de conservare:

• Impactul negativ al câinilor hoinari asupra viabilității populației de lupi manifestat prin competiție și transmiterea de boli;
• Reducerea succesului de reproducere din cauza fragmentării și perturbării habitatelor;
• Planificarea managementului speciei pe baza unor informații nefundamentate științific;
• Atitudinea negativă a populației si a crescătorilor de animale față de specie;
• Actele de braconaj.

CE FACEM

• Lucrăm pentru a crește gradul de conștientizare a populatiei asupra necesității conservării lupului.
• Suntem parteneri ai proiectului WOLFLIFE, o inițiativă amplă de conservare a speciei la nivel național, ce are ca scop implementarea celor mai bune practici pentru conservarea în mediul natural a speciei lup, mentinerea unei populații sănătoase și viabile de lupi în Carpații Orientali, dar si promovarea unei mai bune coexistențe om-lup.
• Colectăm și analizăm date privind starea de conservare a lupului la nivel național prin intermediul unei platforme online, unde, printr-o inițiativă de tip ,,citizen science”, oricine poate contribui la o cunoaștere mai bună a stării de conservare a lupului și la monitorizarea acestuia.