Cum raportăm o exploatare ilegală de nisip și pietriș?
Data: 20 ian. 2022

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

exploatare ilegală de nisip și pietriș

În general exploatările de nisip și pietriș sunt ilegale dacă:

 • se exploatează din albia minoră a cursurilor de apă (sunt permise lucrări în albia minoră doar pentru realizarea unor lucrări deregularizare/ recalibrare/ decolmatare);
 • se exploatează din albia minoră în perioada de restricție (1 aprilie – 1 octombrie);
 • se exploatează în perimetrul ariilor naturale protejate;
 • pun în pericol digurile de protecție împotriva inundațiilor;
 • sunt depășite perimetrele marcate de exploatare (sau îndepărtarea marcajelor);

Dacă observați aceste probleme, sesizați următoarele instituții: Administrația Națională „Apele Române” (Administrațiile Bazinale de Apă – www.rowater.ro), Poliția Locală și Garda de Mediu (Comisariatul județean – www.gnm.ro)

Dacă sunteți în siguranță, fotografiați / filmați incidentul și notați coordonatele GPS cu ajutorul telefonului.

Dacă doriți să verificați o exploatare ilegală trebuie să solicitați Agenției pentru Protecția Mediului Județene, în baza legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, următoarele documente:

 • Permisul / licența de exploatare – este documentul ce oferă dreptul de exploatare
 • Avizul de ape și acordul de mediu
 • Autorizația de mediu și gospodărie a apelor.

exploatare ilegală de nisip și pietriș

EXPLOATĂRI DE PIETRIȘ ȘI NISIP =

 • Impact negativ asupra diversității biologice,
 • Pierderea și degradarea terenurilor,
 • alterarea funcțiilor hidrologice ale râurilor (în special cea de protecție),
 • adâncirea pânzei freatice și implicit toate consecințele acestui fenomen (diminuarea resurselor de apă, uscarea pădurilor din lungul râurilor, diminuarea productivității agricole, etc.),
 • modificări peisagistice,
 • poluare
 • afectarea infrastructurii de transport;
 • accentuarea fenomenelor extreme precum inundațiile și seceta.

Aceste activități sunt realizate în cadrul proiectului: „Activism de mediu pentru arii naturale protejate REALE”, proiect educațional și de activism civic derulat de ACDB în parteneriat cu Propark-Fundatia pentru Arii Protejate cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #ACDB #ActivismAriiProtejateREALE

NOUTĂȚI
12 mai 2022

În cadrul proiectului „Conservarea insectelor saproxilice în Carpați” Life Rosalia, am început instalarea cutiilor de lemn umplute cu material vegetal în descompunere. Cutiile cu material vegetal în descompunere sunt montate

21 ian. 2022

Avem nevoie de agricultură, securitatea alimentară trebuie considerată o prioritate în orice scenariu. În același timp, avem nevoie de produse sănătoase, iar cel mai bun barometru pentru sănătatea produselor agricole

20 ian. 2022

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. În general exploatările de nisip și pietriș sunt ilegale dacă: se exploatează din albia minoră a cursurilor de apă (sunt permise

14 dec. 2021

Prima dovadă a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost înregistrată ieri de colegii noștri care monitorizau habitatele din aria protejată Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), acum specie

2 dec. 2021

Habitatele semi-naturale sunt o resursă valoroasă, atât din punct de vedere ecologic cât și economic. Instalarea unor cuiburi în astfel de zone este o modalitate excelentă de a oferi păsărilor

23 nov. 2021

Pisica sălbatică (numită de oamenii de știință Felis silvestris), este o apariție destul de frecventă în pădurile din România. Deși este prezentă în multe zone din țară, șansele de a