Cum am început încurajarea tehnicilor agricole prietenoase cu biodiversitatea
Data: 23 iun. 2023

Această inițiativă a început în cadrul proiectului Agricultură bazată pe natură în arii naturale protejate în care am implementat demonstrativ activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la limita ariilor protejate au devenit zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică prin practicarea de către fermieri a unei agriculturii care a contribuit la sănătatea comunităților și conservarea biodiversității.

Era evident ca implementarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică se va considera un succes doar atunci când fermieri locali din arii protejate vor practica o agricultura care să contribuie la sănătatea comunităților si conservarea biodiversității, motiv pentru care am decis înființarea unui mijloc modern, rapid și eficient de comunicare, scopul fiind de a facilita comunicarea între membrii și promovarea eficientă a soluțiilor tehnice implementate.

Pentru că marele eșec al agriculturii moderne este diminuarea efectivelor de insecte polenizatoare, mai ales a albinelor, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea productivității agricole prin înmulțirea speciilor de insecte polenizatoare. Prin intervenții minime pot fi cultivate fâșii de teren cu plante cu flori, asigurând astfel nișe ecologice pentru insectele polenizatoare. În același timp, prezența unor zone de teren cu astfel de plante asigură o bază trofică pentru o multitudine de alte specii, contribuind atât la creșterea productivității agricole cât și a efectivelor speciilor sălbatice.

Datorită diminuării zonelor cu favorabilitate pentru cuibărit (mai ales acolo unde se practică agricultura intensivă), instalarea unor cuiburi artificiale va ajuta la refacerea efectivelor speciilor sălbatice și implicit la diminuarea speciilor considerate dăunători în agricultură. Vom monta la limita terenurilor agricole cuiburi pentru vânturei și strigi, stâlpi de pândă pentru răpitoare, adăposturi pentru arici și movile artificiale pentru pupeze. Astfel, prin prezența speciilor sălbatice de păsări și mamifere vom ajuta la combaterea micro mamiferelor și insectelor considerate de fermieri dăunătoare în agricultură și indirect la reducerea cantităților de pesticide utilizate pentru combatere.

Gardurile vii/perdelele forestiere asigură un grad de protecție terenurilor agricole împotriva secetei, eroziunii, dar și a alunecărilor de teren și au efecte benefice asupra biodiversității oferind habitate pentru acestea. Nu în ultimul rând, gardurile vii contribuie la diminuarea poluării cu substanțele chimice folosite în agricultură (de exemplu nitriții și nitrații sunt valorificați de plantele din perdeaua forestieră), iar în același timp ajută la limitarea poluării fonice, mai ales acolo unde sunt amplasate în lungul căilor de comunicație rutieră. Noi ne-am propus sa identificăm, să cartăm și să monitorizăm funcționalitatea și rolul gardurilor vii și altor tipuri de coridoare care pot atenua pierderea biodiversității locale de la limita ariilor protejate astfel încât să putem planifica și propune ulterior înființarea unor astfel de micro habitate în zonele agricole.

Aria geografică pe care se va desfășura proiectul este reprezentată de cele trei arii naturale protejate: Situl NATURA 2000 – ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, Rezervația Naturală Pădurea Neagră, Rezervația Naturală Merișor-Cotul Zătuanului, precum şi satele ce deţin suprafeţe în ariile naturale protejate vizate: Rădulești, Mircești, Vânători, Balta Ratei și Biliești.

Istoricul eforturilor de management al acestui spațiu protejat este unul vechi, in care Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc a contribuit major începând cu anul 2006, când a fost finanțat proiectul „Conservarea si managementul ariilor protejate din Lunca Siretului – de la vorbe la fapte!„ a continuat in anul 2009 prin implementarea proiectului „Conservarea Pădurii Merișor-Cotul Zatuanului ca SCI cheie in Lunca Siretului”, iar in anul 2021 a fost implementat proiectului „Pădurea și gradina ecologică – resurse pentru mintea si trupul copiilor!” finanțat de Mol România și Fundația pentru Parteneriat, un proiect în care s-au pus bazele primelor activități de tip agricultură ecologică pentru menținerea biodiversității.

ACDB a fost custode al acestor arii protejate, a pus pas cu pas bazele unui management adaptativ la contextul social si economic al zonei. Cât am reușit, ne va răspunde natura in anii următori, dar cert este faptul ca Situl NATURA 2000 – ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, Rezervația Naturală Pădurea Neagră, Rezervația Naturală Merișor-Cotul Zătuanului sunt locuri extrem de populare pe plan regional. Din păcate, mulți localnici nu cunosc importanța conservării biodiversității acestor zone protejate iar noi trebuie, chiar și fără statutul de administratori, să continuăm să colaborăm cu localnicii din aceste comunități rurale pentru a ajuta la demararea unor activități alternative care să țină cont de statutul de arii naturale protejate a zonelor situate în raza localităților.

Pierderea biodiversității și colapsul ecosistemelor sunt printre principalele 5 amenințări cu care se confruntă lumea (conform Forumului Economic Mondial). În același timp, Agenția Europeană de mediu a constatat că intensificarea agriculturii rămâne una dintre principalele cauze ale pierderii biodiversității și ale degradării ecosistemelor din Europa. Terenurile agricole s-au transformat din zone cu peisaje diversificate în terenuri uniforme, practic întinderi uriașe de teren unde sunt întâlnite doar culturi (de multe ori monoculturi), lipsite de habitate care să poată găzdui specii.

Noi ne dorim să facem ca în acest areal să se practice o agricultură care să contribuie la sănătatea comunităților, dar în același timp să ajute și la conservarea biodiversității din cele trei arii protejate de care ne ocupăm.

Îmbinarea conceptului de “agricultura ecologică” cu „ biodiversitatea din arii protejate” va duce la o mai buna vizibilitate a necesităților de conservare a naturii. Aplicarea demonstrativă a unor activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la limita ariilor protejate să devină zone prietenoase cu speciile de faună sălbatică va demonstra că biodiversitatea poate fi menținută în zone exploatate agricol aducând astfel totodată și un aport important productivității agricole.

Și tu poți contribui la sănătatea comunităților și la conservarea biodiversității!

Este benefic să se dezvolte parteneriate și colaborări între agricultori și organizații de conservare pentru a promova practici agricole durabile și pentru a implementa măsuri de conservare a biodiversității. Prin schimbul de cunoștințe și resurse, se pot găsi soluții inovatoare și adaptate la specificul fiecărei zone agricole.

Informează-te despre importanța conservării biodiversității pe terenuril agricole și despre măsurile pe care le poți lua pentru a contribui. Împărtășește aceste informații cu familia, prietenii și comunitatea noastră pentru a crește nivelul de conștientizare.

NOUTĂȚI
13 oct. 2023

Gardurile vii / perdelele forestiere asigură un grad de protecție terenurilor agricole împotriva secetei, eroziunii, dar și a alunecărilor de teren. În același timp, astfel de bariere naturale au efecte

16 sept. 2023

Atunci când ai renunțat la REDUCE IMPACTUL și îți canalizezi toate resursele pe ÎMBUNĂTĂȚEȘTE IMPACTUL rezultatele sunt vizibile pentru toată lumea. O bună parte din proiectele de mediu pornesc de

11 iul. 2023

Polenizatorii sunt animale care transportă polen de la structurile mascul la cele femelă ale florilor, făcând posibilă fertilizarea și reproducția plantelor. În Europa, polenizatorii sunt, în principal, insecte precum albinele

23 iun. 2023

Această inițiativă a început în cadrul proiectului Agricultură bazată pe natură în arii naturale protejate în care am implementat demonstrativ activități prin care terenurile agricole din interiorul și de la