Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism

DESPRE PROIECT:

Proiectul „Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și ProPark. Asociația de Ecoturism din România (AER) implementează proiectul în parteneriat cu RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Asociația Mioritics și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.
Durata de implementare: 10 aprilie 2023 – 09 aprilie 2024

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Crearea condițiilor pentru un management modern și eficient al populațiilor de mamifere mari, cu accent pe managementul populației de zimbri, care asigură menținerea habitatelor esențiale pentru integritatea Parcului Natural.
2. Crearea unei rețele de educatori pentru natură care sprijină activ activitățile de conservare desfășurate de Administrația Parcului Natural prin programe de educație dedicate, realizate cu copiii și tinerii din 4 comunități locale, până în aprilie 2023.
3. Creșterea atractivității Parcului la nivelul destinației de ecoturism prin realizarea unui sistem integrat de infrastructură de vizitare specifică unui parc, cu grad ridicat de atractivitate și sustenabilitate, și prin utilizarea de tehnici interactive de interpretare și organizarea de evenimente.

ACTIVITĂȚI:

• Documentarea în scopul îmbunătățirii managementului speciei zimbru a impactului populației de zimbri din PNVNT asupra ecosistemelor de pădure și pajiști și asupra comunităților locale;
• Crearea unui sistem eficient de monitorizare a populației de zimbru, bazat pe date colectate cu echipamente profesionale și integrate;
• Crearea a 3 programe de educație pentru dezvoltare durabilă pe teme cheie pentru activitatea de conservarea naturii în Parcul Natural Vânători Neamț și integrarea lor în manualul Prin Pădurile României, cu suport tipărit și outdoor
• Realizare și multiplicare a unui kit educațional suport pentru programele educaționale
• Mentorat pentru dezvoltarea și implementarea programelor de educație pentru personalul PNVN
• Crearea rețelei de educatori pentru natură a Parcului Natural Vânători Neamț
• Organizare de evenimente privind educația ecologică și conștientizarea
• Creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de vizitare prin instalarea unui sistem fotovoltaic și izolarea termică a sălii mari a centrului de vizitare pentru utilizarea ei și în timpul sezonului rece
• Refacerea a 3 trasee de drumeție turistică montană (marcare, semnalizare) și realizarea documentației pentru omologarea acestora
• Dezvoltarea planului de interpretare și educație a centrului de vizitare pe baza conceptului de interpretare existent
• Refacerea expoziției interioare din interiorul centrului de vizitare în baza planului de interpretare și educație
• Amenajarea unei zone recreaționale în zona de trecere dintre centrul de vizitare și grădina zoologică
• Refacerea și extinderea punții din țarcul de aclimatizare
• Realizarea unui training pentru personalul APNVNT pentru creșterea abilităților de interpretare și comunicare în relația cu vizitatorii
• Realizarea unui baze de date foto-video cu imagini din PNVNT pentru activitățile de educație și interpretarea naturii
• Eveniment de deschidere a centrului
NOUTĂȚI
12 iul. 2023

Ne-am alăturat proiectului „Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese naturale și dezvoltare sustenabilă prin educație și ecoturism” Proiectul „Ținutul Zimbrului – un model de conservare prin procese