Conservarea și refacerea habitatelor acvatice pentru vidrele din sud-estul României

DESPRE PROIECT:

Scopul proiectului este de a conserva și de a restaura habitatele acvatice ale vidrelor, într-o zonă protejată din sud-estul România, prin implicarea comunităților locale și a entuziaștilor de natură. Împreună cu voluntarii din comunitățile locale, vom conserva habitatele vidrelor.

Proiectul a fost desemnat câștigător de către votul publicului, după ce a fost selectat printre cele 4 finaliste din categoria proiectelor Alpine la competiția organizată de European Outdoor Conservation Association.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
• Monitorizarea populației de vidre și îmbunătățirea stării de conservare în aria naturală protejată Râul Putna în primele 6 luni ale proiectului;
• Plantarea a 1000 de puieți din specii de vegetație naturală în aria naturală protejată Râul Putna în primele 12 luni ale proiectului;
• Organizarea unei campanii de conștientizare a publicului pentru conservarea ecosistemelor acvatice pentru cel puțin 1200 de persoane, în primele 18 luni ale proiectului.

ACȚIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• Monitorizarea populației de vidră din Situl de Interes Comunitar Râul Putna utilizând metoda standard recomandată de IUCN Otter Specialist Group;
• Identificarea vizuinelor de vidră și asigurarea protecției acestora și construirea a 6 vizuine pentru vidră;
• Plantarea a 1000 de puieți de arbori nativi pe malurile râului Putna și îndepărtarea vegetației invazive;
• Colectarea deșeurilor din albia râurilor și construirea a 7 monștri din deșeuri;
• Organizarea unei curse cu plute din sticle de plastic;
• Organizarea de prezentări tematice și ateliere;
• Organizarea unei tabere pentru pregătirea a 30 de Rangeri Juniori;
• Planificarea și marcarea două trasee pentru biciclete și realizarea unei hărți-ghid turistic al zonei;
• Instalarea A 6 panouri interactive de informare despre vidra și conservarea ecosistemelor acvatice.

REZULTATE CHEIE:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără:
• Identificarea arealului de distribuție al vidrei, estimarea populației de vidră și identificarea zonelor sensibile la nivelul SCI Râul Putna în vederea stabilirii celor mai bune măsuri de conservare la nivel de specie;
• Protejarea vizuinelor de vidră și creșterea densității populației prin diminuarea mortalității juvenile și perturbării antropice;
• Îmbunătățirea calității fizico-chimice a apei, diminuarea eroziunii malurilor și scăderea riscului la inundații;
• Diminuarea cantităților de deșeuri de pe malurile râului Putna prin colectarea acestora și conștientizarea populației prin implicarea comunității în acțiuni de voluntariat;
• Creșterea nivelului de cunoștințe în rândul comunității cu privire la protejarea naturii și conservarea biodiversității;
• Îmbunătățirea infrastructurii turistice și încurajarea activităților în natură în rândul turiștilor și a comunității locale.