Corehabs

DESPRE PROIECT:

ACDB este partener în cadrul proiectului „COREHABS – Coridoare Ecologice pentru habitate şi specii în România”, inițiat de către Universitatea Transilvania din Brașov și implementat prin intermediul unui grant SEE.

Proiectul își propune identificarea, analizarea și promovarea coridoarelor ecologice la nivel național. Vor fi dezvoltate metodologiile de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a acestor zone, se vor identifica zonele critice și vor fi formați specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a acestor coridoare.

Mai multe detalii pe: www.corehabs.ro

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele specifice ale COREHABS sunt:
• Dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice la nivel național, regional și local prin utilizarea tehnicilor moderne de analiză spațială;
• Identificarea coridoarelor ecologice la nivel național și dezvoltarea de principii și măsuri pentru monitorizarea și gestionarea coridoarelor ecologice pentru a fi incluse în politicile naționale pentru conservarea naturii, amenajarea teritoriului, precum și în domeniile colaterale (ex: agricultură);
• Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg în vederea informării factorilor interesați asupra importanței coridoarelor ecologice;
• Formarea de specialiști pentru identificarea coridoarelor ecologice, monitorizarea și gestionarea acestora în România.

ACȚIUNI:

Printre acțiunile principale ale proiectului se numără:
• Dezvoltarea conceptuală a rețelei de conectivitate și elaborarea pachetului de metodologii pentru identificarea coridoarelor;
• Cartarea rețelei de conectivitate pentru specii și habitate, identificarea și validarea coridoarelor;
• Îmbunătățirea cadrului tehnic și administrativ pentru monitorizarea si gestionarea pe termen lung a coridoarelor ecologice.

REZULTATE CHEIE:

Printre rezultatele așteptate se numără:
• Crearea sistemului de monitorizare a coridoarelor ecologice;
• Dezvoltarea măsurilor de management specifice coridoarelor ecologice;
• Includerea recomandărilor de management în cadrul politicilor sectoriale de dezvoltare;
• Formarea de specialiști pentru identificarea, monitorizarea ș̦i gestionarea coridoarelor ecologice;
• Informarea publicului larg cu privire la rolul și funcționalitatea coridoarelor ecologice.