Wild Carpathia Adventure

DESPRE PROIECT:

Wild Carpathia Adventure este o agenție de turism ce a luat naştere din dorinţa de a promova şi sprijini turismul de calitate, bazat pe natură, care să ofere turiştilor experienţe autentice și produse turistice ce integrează şi promovează atât valorile naturale și tradiționale, cât şi resursele locale.

Agenţia Wild Carpathia Adventure a fost înfiinţată în cadrul proiectului “Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”, proiect implementat de ACDB, în parteneriat cu Parcul Natural Putna-Vrancea, şi co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Mai multe detalii pe: www.wildcarpathiaadventure.ro

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al agenţiei este de a sprijini dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a comunităţilor prin intermediul unui turism responsabil ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei prin integrarea resurselor locale și care oferă vizitatorilor o experienţă autentică, centrată pe natura din Munții Carpați şi tradiţiile locurilor.

Agenția îți propune să contribui și la acțiuni concrete de conservare a naturii, de aceea o mare parte din fondurile câstigate prin activităţile turistice desfășurate vor fi investite în conservarea și cercetarea diversităţii biologice.

ACȚIUNI:

Wild Carpathia Adventure ofera tururi în natură, cu activități culturale, de aventură sau wildlife watching. Echipa este formată din consultanți științifici și ghizi turistici atestaţi şi cu o experienţă profesională de peste 10 ani în studiul şi conservarea naturii și carnivorelor mari din Carpaţi.

REZULTATE CHEIE:

Wild Carpathia Adventure îşi propune să contribuie activ la dezvoltarea comunităţilor din Munţii Vrancei prin:

• Promovarea și conservarea valorilor naturale şi tradiţionale prin intermediul produselor şi serviciilor ecoturistice;
• Demararea, promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activităţilor ecoturistice locale ca unealtă în dezvoltarea comunitară;
• Aplicarea politicilor de mediu în domeniul conservării diversităţii biologice din siturile Natura 2000 suprapuse proiectului.

CASTOR EURASIATIC
14 dec. 2021

Prima dovadă a prezenței castorilor pe raza județului Vrancea a fost înregistrată ieri de colegii noștri care monitorizau habitatele din aria protejată Lunca Siretului. Castorul european (Castor fiber), acum specie