Wolflife

DESPRE PROIECT:

Proiectul WOLFLIFE (LIFE13NAT/RO/000205 – „Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali”) are ca scop principal menținerea unei populații viabile de lupi în Munții Carpați prin consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup.

WOLFLIFE este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Nature și va fi implementat în perioada 01.07.2014 – 30.04.2018 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, în parteneriat cu ACDB, Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna.

Mai multe detalii pe: www.wolflife.eu

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
• Îmbunătăţirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea şi realizarea participativă a planului de acţiune pentru lup la nivel naţional;
• Implementarea demonstrativă a soluţiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune practici spre grupurile de factori interesaţi, reprezentate în principal de fermieri şi vânători;
• Prevenirea declinului populaţiei de lup prin reducerea mortalităţii, limitarea competiţiei cu alte specii, limitarea braconajului şi promovarea conectivităţii habitatelor şi a ariilor naturale protejate;
• Transferul către instituţiile, organizaţiile şi persoanele implicate în managementul lupului a celor mai bune practici necesare pentru asigurarea unei convieţuiri paşnice şi a unui echilibru între necesităţile de conservare a lupului şi cele ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
• Schimbarea percepţiei şi a atitudinii faţă de lup prin intermediul unei campanii de conştientizare.

ACȚIUNI:

Principalele activități din cadrul proiectului sunt:
• identificarea și implementarea de bune practici pentru colectarea și prelucrarea informațiilor privind dieta, habitatul și populația de lup;
• documentarea, fundamentarea și realizarea participativă a planului de acțiune național;
• implementarea de măsuri de conservare a speciei și a habitatelor în colaborare cu factorii interesați
• dezvoltarea metodelor optime pentru reducerea conflictelor om-lup
• implementarea de acțiuni educaționale și de informare ce vor contribui la o mai bună înțelegere a speciei, a rolului ei în ecosistem și la scăderea conflictelor generate de coexistența om-lup;

REZULTATE CHEIE:

Printre rezultatele cheie ale proiectului se numără:
• Implementarea unui management eficient si unitar la nivelul fondurile de management cinegetice din arealul lupului, prin adoptarea de catre Ministerul Mediului a Planului National de Actiune;
• Adoptarea la nivel national a unei metodologii standardizate si unanim acceptate de catre toti factorii interesati pentru evaluarea si monitorizarea populatiei carpatice de lup;
• 50% dintre gestionarii fondurilor de management cinegetic si administratori ai siturilor Natura 2000 suprapuse arealului proiectului vor adopta cele mai bune practice privind cresterea populatiilor speciilor prada care asigura mentinerea unei populatii viabile de lupi;
• Reducerea pagubelor cauzate de lupi fermelor zootehnice si crescatorilor de animale
• Cresterea tolerantei crescatorilor de animale si a vanatorilor fata de lupi si imbunatatirea imaginii speciei in randul populatiei
• Reducerea riscurilor de imbolnavire a lupilor din arealul proiectului prin sterilizarea si vaccinarea a circa 55% din populatiea de caini hoinari care utilizeaza aceleasi habitate cu lupii 7.